Archieven

CO2 laserresectie ofwel laserchirurgie

Inleiding
U krijgt binnenkort een laserresectie van de tumor in uw keelholte of strottenhoofd. Het doel ervan is om de tumor volledig te verwijderen via de mond. Een CO2 laser werkt als een soort mes op afstand, en door gebruik te maken van de operatiemicroscoop kan de tumor meestal zeer precies verwijderd worden met minimale schade aan de omgevende weefsels. Alleen beperkte tumoren kunnen met de laser weggehaald worden.

Keeltumoren (oropharynx)
Bij beperkte tumoren van de keel (amandelen, tongbasis, verhemelte) is een resectie met de laser een alternatief voor bestraling. Vooral wanneer er geen uitzaaiingen in de klieren zijn. In het NKI gebruiken we deze techniek bij zeer beperkte tumoren of wanneer er in het verleden al bestraling is toegepast. Na de operatie staat de pijn in de keel en het moeite met slikken op de voorgrond. Soms is logopedie of een tijdelijke neus-maagsonde nodig. Voldoende pijnstilling is cruciaal. Over het algemeen verbeteren deze klachten na ca 2 weken. Het risico op bloedingen na de operatie is matig groot.

Opname
U wordt een dag voor de operatie of op de dag van de operatie opgenomen. Hierover wordt u geïnformeerd door het bureau opname. Op deze dag kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis. Daarvandaan wordt u door een gastvrouw naar de afdeling gebracht. Op de afdeling kunt u plaatsnemen in de pantry. De verpleegkundige haalt u vervolgens op en brengt u naar uw kamer.

De verpleegkundige voert een opnamegesprek met u. Deze verpleegkundige blijft uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Gedurende uw verblijf coördineert hij/zij de zorg die u behoeft en biedt u begeleiding en ondersteuning.
De zaalarts verricht lichamelijk onderzoek en stelt zich op de hoogte van uw huidige gezondheidstoestand. De zaalarts, onder supervisie van de specialist, is verantwoordelijk voor het medische beleid.

De anesthesist is de arts die u de narcose geeft. Hij/Zij heeft u vantevoren op het spreekuur verteld vanaf hoe laat u niet meer mag eten of drinken. Tevens bespreekt hij met u welke medicijnen u voor de operatie mag/moet innemen en welke premedicatie (rustgevende medicijnen) u de avond en de ochtend voor het onderzoek mag innemen.

De operatie
Op de dag van de operatie kunt u zich gewoon douchen of wassen.
De hoofd-hals-arts of kaakchirurg zal, terwijl u onder narcose bent, in de mond en keelholte kijken met de microscoop en de tumor middels de laser verwijderen.Na de operatie gaat u via de uitslaapkamer terug naar de afdeling.

Verloop
Opnameduur varieert meestal tussen 1-7 dagen.De slikklachten zijn vrijwel nooit permanent. Om kaakklem (trismus) te voorkomen wordt u voor de operatie geinstrueerd door de logopedist over het gebruik van een therabyte.

Bij grotere tumoren wordt na 4-8 weken een 2e scopie verricht om te beoordelen of de tumor helemaal weg is.

U heeft na de operatie een infuus, deze zal worden verwijderd als u voldoende drinkt.

Ontslag
De hoofd-hals-arts/kaakchirurg komt aan het eind van de middag bij u langs om de resultaten van het onderzoek en het verder beleid te bespreken. Afhankelijk van de tijd van het onderzoek en hoe u zich voelt kunt u in de loop van de avond of de volgende ochtend met ontslag. U krijgt een afspraak mee voor de poli hoofd-halsoncologie en eventueel voor de verpleegkundige poli (HHV).

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel niet contact op te nemen met uw arts/verpleegkundige en om nadere uitleg te vragen. Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.

Eén ding geldt voor iedereen: We Leven, Lachen en Lijden!
Marga den Engelsman

 

Onderzoek onder narcose

Een onderzoek onder narcose is een kijkonderzoek van de keel- en mondholte, hals en bovenste luchtwegen. Soms wordt ook de slokdarm bekeken. Het wordt op de operatiekamer uitgevoerd, terwijl u onder algehele narcose bent. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de tumor te beoordelen en de optimale behandeling te kunnen vaststellen.

Soms worden er biopten (weefselmonsters) afgenomen, die naar het laboratorium gaan voor verder onderzoek. De uitslag van het weefselonderzoek is één week later bekend en zal door de hoofdhalschirurg op de polikliniek met u besproken worden.

Voorafgaand aan het onderzoek onder narcose krijgt u een gesprek met een anesthesioloog, tijdens het preoperatief spreekuur (POS). Deze arts zorgt voor de verschillende vormen van verdoving tijdens de operatie. De anesthesioloog weet welke operatie u zult ondergaan. In een gesprek met u en een kort lichamelijk onderzoek stelt hij of zij zich op de hoogte van
uw conditie, de medicijnen die u gebruikt en relevante bijzonderheden. Deze preoperatieve screening duurt ongeveer 20 minuten. Deze arts zal ook bepalen welk onderzoek nog nodig is (ECG en/of longfoto).

Klik om verder te lezen op: voorafgaand