Archieven

Belastingaangifte en aftrek ziektekosten

Vergeet niet om na afloop van een kalenderjaar een belastingformulier in te vullen. Dit is nodig omdat je tijdens ziekte veel extra kosten maakt. Deze kosten kunnen worden afgetrokken van je belastbaar inkomen.

Deze mogelijkheid is voor iedereen interessant. Ook als je in een HUURHUIS woont kun je geld van de belastingdienst terug krijgen. Hier bestaan nogal eens misverstanden over.

Als je nog niet eerder een belastingformulier hebt ingevuld en bent al langere tijd ziek dan kun je dit alsnog doen over de voorgaande jaren.


Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.

Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u per jaar welke kosten aftrekbaar zijn.

Bereken uw aftrek

Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen.
U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag.
En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Hoe krijgt u aftrek voor zorgkosten?

Wilt u de zorgkosten die u maakt aftrekken? Dan moet u hiervoor aangifte doen.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en hierdoor weinig of geen belasting betaald? Lees dan of u een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten kunt krijgen.


Voor meer specifieke informatie: Zie de helpinformatie bij het aangifteprogramma van de belastingdienst of vraag een adviseur naar uw mogelijkheden.

Bron: Belastingdienst

Belasting en erven

Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? Hier leest u meer over erven en de erfbelasting.


 

Wie zijn mijn erfgenamen?

Dat bepaalt u in uw testament. Hebt u geen testament? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn.

Ik erf een koopwoning – wat nu?

Wat is de waarde van de erfenis?

U kunt de waarde laten taxeren of zelf vaststellen. Daarvoor gelden wel regels.

Mag ik begrafeniskosten of crematiekosten aftrekken?

Ja, maar alleen in de aangifte erfbelasting.

Voordat u aangifte doet…

Al aangifte gedaan?

Kan ik mijn erfbelasting later betalen?

Meer onderwerpen


Voor meer specifieke informatie: Zie de helpinformatie bij het aangifteprogramma van de belastingdienst of vraag een adviseur naar uw mogelijkheden.

Bron: Belastingdienst

Klik om verder te lezen op: links