Archieven

PGB en meer

Onderstaande info komt van de PGB-pagina van ZorgWijzer. Op de website van ZorgWijzer staat nog veel meer nuttige informatie. Zo kun je er bijvoorbeeld in 1 oogopslag zien welke zorgverzekeringen er zijn en welke premies ze berekenen. De reeds bekende wijzigingen per 2016 en nog veel meer nuttige info vind je in het hoofdstuk “algemeen”.
Klik hier voor de link naar de ZorgWijzer

Hoe kom ik in aanmerking voor het PGB?

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Een alternatief voor het persoonsgebonden budget is zorg in natura.

Het verschil tussen PGB en zorg in natura

Met een persoonsgebonden budget bepaal je  zelf welke zorgverleners jou gaan ondersteunen en hoe je de zorg precies ontvangt. Met jouw persoonlijke budget ga je dus zelf zorgverleners contracteren, betalen en de bijbehorende administratie bijhouden. Verder moet je verantwoording afleggen aan het zorgkantoor.

Zorg in natura is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder die je de zorg levert, bepaalt welke zorg je krijgt en hoe je de zorg krijgt. De zorgaanbieder levert zorg en organiseert voor jou de administratie. Jij kunt met de zorgaanbieder duidelijke afspraken maken over de manier waarop je zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Als je een PGB hebt en meerdere soorten zorg nodig denkt te hebben, dan kun je wellicht een mengvorm van zorg in natura en een PGB gebruiken.

PGB aanvragen

Je kunt op twee manieren in aanmerking komen voor een PGB, namelijk via:

  • Een Wmo indicatie: hiervoor neem je contact op met het zorgloket van jouw gemeente
  • Een AWBZ indicatie: hiervoor neem je contact op met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg (tot 18 jaar)

Wmo indicatie

Bij het zorgloket van de gemeente kun je als burger terecht als je hulp nodig hebt in het huishouden, voor begeleiding van activiteiten of voor voorzieningen en aanpassingen in jouw huis (rolstoel, traplift). Tijdens het gesprek met de gemeente wordt gekeken op hoeveel hulp en ondersteuning jij recht hebt en kies je vervolgens zelf voor een PGB of voor zorg in natura.

AWBZ indicatie

Een AWBZ indicatie wordt aangevraagd bij het CIZ. Zij bekijken jouw persoonlijke situatie. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg jij recht hebt: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding bij activiteiten en/of verblijf in een zorginstelling. Vervolgens kun je kiezen of je gebruikt wilt maken van zorg in natura of het persoonsgebonden budget. Let op: 80-plussers kunnen een indicatie rechtstreeks aanvragen bij een AWBZ instelling. De instelling informeert het CIZ hierover.

Voorwaarden (voor nieuwe PGB-aanvragen)

Sinds 2013 zijn er wat nieuwe voorwaarden verbonden voor het krijgen van een PGB:

Als er louter sprake is van begeleiding en voor minder dan tien uur perk week, kan de aanvrager alleen zorg ontvangen van instellingen en zelfstandigen die zijn gecontracteerd door het zorgkantoor (dit valt onder zorg in natura). Deze 10-uurs regel geldt tenzij meer mensen binnen het gezin een indicatie hebben voor begeleiding. In dat geval worden alle uren begeleiding van beide gezinsleden bij elkaar opgeteld. Als de aanvrager ook recht heeft op persoonlijke verzorging of verpleging heeft hij/zij wel recht op een PGB.

Uitbetaling PGB

Het budget van het PGB wordt jaarlijks door het ministerie van VWS vastgesteld. Het bedrag wordt door het Nederlandse zorginstituut verdeeld over de zorgkantoren. Het budget wat de verzekerde (budgethouder) krijgt, wordt vastgesteld door het zorgkantoor. Zij betalen het PGB uit in voorschotten. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar. Het budget kun je gebruiken om zorg in te kopen. Je kunt daarvoor zelf zorgverleners selecteren en hen betalen voor hun diensten.

De budgethouder mag het PGB ook gebruiken voor andere zorg dan geïndiceerde zorg. Zo mag een verzekerde die is geïndiceerd voor langdurig verblijf het PGB ook gebruiken voor het betalen van huishoudelijke hulp. Wel moet je zelf de administratie bijhouden en verantwoording afleggen aan het zorgkantoor voor je uitgaven.

Uitbetaling voorschotten PGB

Per 2014 vindt de uitbetaling van de PGB-voorschotten niet meer per jaar of half jaar plaats, maar:

  • Is je netto PGB minder dan 15.000 euro per jaar? Dan worden de voorschotten per kwartaal uitbetaald.
  • Is je netto PGB meer dan 15.000 euro per jaar? Dan wordt het voorschot per maand uitbetaald.

Verantwoording PGB zorg

Het afleggen van verantwoording kan middels een speciaal formulier die één of twee maal per jaar moet worden ingevuld. Het zorgkantoor controleert het formulier op juistheid. De budgethouder moet naast het verantwoordingsformulier ook een opgaafformulier loonbelasting invullen waar de zorgverleners worden genoemd die nog belasting en premies moeten afdragen. Dit formulier wordt vervolgens naar de belastingdienst gestuurd.

Niet besteed PGB

Het deel PGB dat niet is uitbesteed moet worden terugbetaald aan het zorgkantoor. Hier zijn bepaalde grenzen aan verbonden. 1,5 procent van het budget (na aftrek van eigen bijdragen) is vrij besteedbaar en hoeft met een maximum van 1250 euro per jaar niet te worden terugbetaald.

PGB in het buitenland

Als de verzekerde niet in Nederland woont, kan hij of zij geen PGB krijgen. Wel mag de budgethouder zorg in het buitenland inkopen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Als zorg in het buitenland wordt ingekocht bij lokale zorgverleners moet dit worden gemeld aan het zorgkantoor (als dit geldt voor een periode langer dan zes weken)
  • Het PGB mag maximaal dertien weken per jaar worden gebruikt voor het inkopen van zorg in het buitenland (bij terminale zorg, maximaal één jaar)

Overstappen

Aan het eind van ieder jaar is het mogelijk om van zorgverzekering te wisselen. Voor Nederlanders die een Pgb ontvangen kan het zijn dat wanneer je overstapt van zorgverzekeraar er opnieuw een Pgb aangevraagd moet worden. Je huidige zorgverzekering vergelijken kan wel een financieel voordeel opleveren.

Overheveling PGB naar zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 1 januari 2015 zijn er rond het PGB een aantal hervormingen doorgevoerd. Zo zijn zorgverzekeraars vanaf nu verantwoordelijk voor het organiseren van persoonlijke verzorging en wijkverpleging. Huishoudelijke hulp, dagbesteding en andere ondersteuning worden door de gemeente geregeld. In het kort betekent dit dat het PGB wordt verankerd in de Zwv. In dit artikelvind je meer informatie over het PGB en de veranderingen binnen de AWBZ. Ook staat er meer informatie over de aanvraag van AWBZ zorg.