Archieven

Hypotheekbescherming

Als je in het 1e ziektejaar 100% salaris uitbetaald hebt gekregen dan heb je in het 2e ziektejaar nog maar recht op 70% salaris. Zeker als je fulltime werkt is dit een behoorlijke aanslag op je portemonnee.

Als het 2e ziektejaar nadert wordt het dus tijd om je verzekeringspakket even na te kijken. Het zou kunnen dat je bij het afsluiten van de hypotheek een verzekering hebt afgesloten om ervoor te zorgen dat je te allen tijde je hypotheek kunt betalen. Ook bestaan er andere verzekeringen voor als er onverwachts iets gebeurd waardoor je minder inkomen hebt.

Denk bij minder inkomen bijvoorbeeld aan oorzaken als arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, ernstige aandoeningen of overlijden.

Er zijn heel veel verschillende voorwaarden waar je bij het afsluiten uit hebt kunnen kiezen. Kijk goed na wat voor voorwaarden er gelden. Bijvoorbeeld:

– Wanneer gaat de verzekering uitkeren?
Dus wat moet je mankeren en zijn er bepaalde ziektes uitgesloten.

– Wat is het eigen risico of wachttijd?
Dus na hoeveel tijd gaat de verzekering geld uitkeren?

– Wat is de termijn van uitbetaling?
Dus hoelang blijft de verzekering uitbetalen, is dit 1 jaar, 2 jaar of tot aan je pensioen?

Kijk je verzekeringenpakket goed na en weet waar je recht op heb.

Ook als je geen hypotheek hebt zou het best kunnen dat je een of andere kapitaalverzekering hebt afgesloten waarbij vermindering van inkomen is meeverzekerd.

Dit bericht is geplaatst op 1 jan 2010, in verzekering.

Rechtsbijstand verzekering

Het zou zomaar kunnen gebeuren dat je door je ziekte onverwacht in de problemen komt met je werkgever of één of andere instantie. In dat geval is het heel plezierig als je een rechtsbijstand verzekering hebt.

Een rechtsbijstand verzekering geeft je rechtshulp of advies bij allerlei voorkomende zaken. Als voorbeeld noem ik problemen op het werk, conflicten bij aanschaf van producten, burenruzie enzovoort. Stel dat je een advocaat nodig hebt bij een juridische zaak dan kunnen de kosten hiervoor behoorlijk oplopen. Tegen deze kosten ben je dan verzekerd.

Bij problemen is meestal één telefoontje naar de verzekeringsmaatschappij al genoeg om meteen advies te krijgen. Als het nodig is wordt je direct doorverwezen naar een jurist die gespecialiseerd is op het gebied waarin jouw probleem ligt. Door bemiddeling van een jurist wordt een rechtszaak vaak voorkomen en ontstaat er geen gestoorde werkverhouding. Als het wel tot een rechtszaak komt dan ontstaat er vaak een hele vervelende situatie waardoor het werk schade kan ondervinden. Je krijgt dan misschien wel gelijk maar het gevolg kan zijn dat je werkgever ontslag voor je gaat aanvragen op basis van verstoorde arbeidsverhouding. Meestal zal dit ontslag dan door het CWI goedgekeurd worden. Het ontslag kan ook via de rechter worden afgedwongen.
Of je nu ziek bent of niet, ik zal iedereen adviseren een rechtsbijstand verzekering af te sluiten. Bedenk dat er meestal een wachttijd is van 3 maanden voordat je aanspraak kunt maken op hulp. Deze verzekering afsluiten op het moment dat de problemen er al zijn heeft dus geen zin.

Mijn persoonlijke voorkeur bij arbeidsconflicten gaat meer uit naar hulp door de rechtsbijstand dan naar hulp door de vakbond. Ik heb het idee dat de bond eerder wil bemiddelen om zowel de werkgever als de werknemer tegemoet te komen. Een jurist van de rechtsbijstand zal ook bemiddelen maar met dit verschil dat voor jou persoonlijk de beste weg bewandeld wordt.

Dit bericht is geplaatst op 1 jan 2010, in verzekering.

Vakbond

Voor hulp bij problemen op het werk kun je ook terecht bij de bond. Ook hier geld dat je lid moet zijn om aanspraak op kosteloze hulp te maken. De vakbond geeft advies of verwijst je door naar een jurist als ze je zelf niet kunnen helpen.

Ikzelf adviseer iedereen om zich aan te sluiten bij een vakbond. Niet zozeer voor hulp bij problemen op de werkvloer maar meer om het werk wat zij verrichten.

Een grote vakbond heeft veel macht bij CAO onderhandelingen. Een CAO is een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. Bij zo’n overeenkomst gaat het dan vaak over betere arbeidsvoorwaarden zoal onder andere het loon, werktijden, pensioen, vakantiedagen enzovoorts. Hoe meer leden een vakbond heeft, hoe meer druk ze kunnen uitoefenen bij CAO onderhandelingen. Bij een door de vakbond georganiseerde staking zal het salaris van de stakende werknemer betaald worden uit de stakingskas van deze bond.

Er wordt vaak gezegd dat de contributie voor een vakbond veel geld kost. Gezien het werk dat zij verrichten vind ik dit reuze meevallen. Bovendien is er in verschillende CAO’s geregeld dat de belastingdienst een stukje mee betaalt aan de contributie. Het belastingvoordeel dat dit oplevert wordt dan 1 x per jaar verrekend met het salaris.

Klik om verder te lezen op: belasting

Dit bericht is geplaatst op 1 jan 2010, in verzekering.