Archieven

Alternatieve behandelingen bij kanker

Mensen met kanker moeten vaak belangrijke beslissingen nemen, bijvoorbeeld over hun behandeling. Een deel van deze mensen overweegt, naast de reguliere behandeling in het ziekenhuis, een alternatieve behandeling te gaan volgen.

KWF Kankerbestrijding wil u ondersteunen bij uw zoektocht.

Er zijn veel verschillende meningen over ziekte en gezondheid. Evenwichtige, onafhankelijke en duidelijke informatie is heel belangrijk. Dat blijkt uit vragen die patiënten en hun naasten aan de voorlichters van de KWF Kanker Infolijn stellen. Zoals: ‘Ik heb iets gelezen over voedingssupplementen. Welke zou ik het beste kunnen gebruiken?’ en ‘Mijn buurvrouw is naar een natuurgenezer geweest. Zou dat ook iets voor mij zijn?’.

Klik hier voor meer info over dit onderwerp

 

Kanker, alternatief genezen

Deze website staat online sinds 11 november 2013. De informatie is bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in “alternatieve”, natuurlijke genezing van kanker. Meestal zullen bezoekers van deze website kankerpatiënten zijn, of mensen die een naaste hebben die lijdt aan deze ernstige ziekte. Ik richt mij dus tot hen. Dat jullie een weg omhoog uit het dal mogen vinden – en hoop op leven!

Lees s.v.p. eer je begint met het doornemen van de info op deze website eerst de disclaimer hierboven. Daar kan je zien dat deze website niet is bedoeld als alternatief voor medische behandeling. Als je ziek bent dien je naar een bevoegde dokter te gaan. Ook adviseer ik niet de hier genoemde behandelingen te volgen – dit is een informatieve website die vertelt wat mensen in de wereld van alternatief kanker genezen zoal doen. Niet meer, en niet minder.

De informatie op deze website mag wat mij betreft worden gekopieerd en doorgegeven zonder beperkingen. Ik heb zelfs graag dat jullie deze info verspreiden onder mensen die er iets aan hebben! Hoe meer plekken waar het staat, hoe meer mensen toegang krijgen tot de gegevens waarnaar ze op zoek zijn!

Klik hier voor de website

Genezend vermogen

De afgelopen jaren gaf Henk Fransen lezingen op (inter)nationale congressen over preventie, ziekte en gezondheid. Daarnaast gaf hij tientallen lezingen en trainingen voor tal van bedrijven en beroepsverenigingen.

Visie
‘Het is mijn visie om in Nederland de beste aanvullende kankertherapieën zoals die wereldwijd voorhanden zijn, beschikbaar te maken voor iedereen met kanker die naast de aangeboden reguliere behandelingen ook een alternatieve behandeling zoekt.’

Om veel meer mensen te kunnen helpen ben ik bezig een behandelcentrum te creëren waar mensen met kanker die dat wensen de beste aanvullende behandelingen kunnen krijgen die wereldwijd voor handen zijn. Dit centrum zal de naam Diamant dragen. In centrum Diamant wordt op basis van onderzoek (medisch dossier, vragenlijsten, haar-, bloed-, urine- en speekseltesten) met de cliënt gezocht naar de beste combinatie van reguliere en alternatieve behandelingen. Het reguliere gedeelte van het programma wordt in het ziekenhuis uitgevoerd, het alternatieve gedeelte in Centrum Diamant.
Henk Fransen

Klik hier voor de website