Archieven

Verwijsgids

Op de website van Kanker.nl vind je veel informatie over kanker. Dit varieert van informatie over allerlei soorten kanker, verschillende behandelingen, de gevolgen van kanker en persoonlijke ervaringsverhalen. Ook verwijzen ze op de website naar “de verwijsgids”.

Over de verwijsgids
De verwijsgids helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s. Van psychologen, diëtisten en oncologiefysiotherapeuten tot inloophuizen, patiëntenorganisaties of re-integratiebureaus.

Licentie en link naar de website:

 

.

Nieuwe patiëntenvereniging HOOFD –HALS

Vanaf 1 mei 2016 is de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS een feit. Het is dé vereniging voor iedereen die geraakt wordt door hoofd-halstumoren. Vereniging HOOFD-HALS is ontstaan uit de fusie tussen Patiëntenvereniging NSvG voor stembandlozen en Stichting Klankbord.

Eén krachtige patiëntenvereniging heeft voordelen:

 • Met een grotere achterban kan de patientenvereniging de belangen van de achterban beter behartigen.
 • Samen weten de organisaties meer over de effecten van de behandelingen en beter voorlichten.
 • Op het gebied van lotgenotencontact vullen de organisaties elkaar mooi aan.
  Samen kunnen de organisaties efficiënter de noodzakelijke administratie verzorgen.

De belangrijkste pijlers van beide organisaties:

 • Een gezamenlijk nieuw magazine vanaf augustus 2016
 • Een gezamenlijke website met informatie over de aandoeningen, bijeenkomsten, lotgenotencontact en de nieuwste ontwikkelingen. De website is vanaf 16 mei online.
 • De zeer gewaardeerde voorlichting aan laryngectomiepatiënten voor en na de operatie.
 • Lotgenotencontact tijdens kringbijeenkomsten, inloophuizen, telefonisch, per e-mail of een huisbezoek.
 • Belangenbehartiging bij bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars en de overheid over onder andere de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.
 • Het inbrengen van het patiëntenperspectief in wetenschappelijk onderzoek.

Licentie en link naar de website:

 

 

 

Kankerpatiëntenbeweging: wat doen ze precies?

Je hebt de diagnose kanker gekregen en wilt met iemand praten. Waar kun je naartoe? Kankerpatiëntenorganisaties geven jou informatie, behartigen jouw belangen en bieden lotgenotencontact. Een aantal patiënten vertellen hier over hun ervaringen met een kankerpatiënten-organisatie, spreken ervaringsdeskundige en de directeur van het NFK (nu Levenmetkanker-beweging).

 

 

Deze video legt uit wat de kankerpatiëntenorganisaties doen.

 

Licentie en link naar de website:
logo KWF