Archieven

Verwijsgids

Op de website van Kanker.nl vind je veel informatie over kanker. Dit varieert van informatie over allerlei soorten kanker, verschillende behandelingen, de gevolgen van kanker en persoonlijke ervaringsverhalen. Ook verwijzen ze op de website naar “de verwijsgids”.

Over de verwijsgids
De verwijsgids helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. De gids biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s. Van psychologen, diëtisten en oncologiefysiotherapeuten tot inloophuizen, patiëntenorganisaties of re-integratiebureaus.

Klik hier voor de verwijsgids

Nieuwe patiëntenvereniging HOOFD –HALS

Vanaf 1 mei 2016 is de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS een feit. Het is dé vereniging voor iedereen die geraakt wordt door hoofd-halstumoren. Vereniging HOOFD-HALS is ontstaan uit de fusie tussen Patiëntenvereniging NSvG voor stembandlozen en Stichting Klankbord.

Eén krachtige patiëntenvereniging heeft voordelen:

 • Met een grotere achterban kan de patientenvereniging de belangen van de achterban beter behartigen.
 • Samen weten de organisaties meer over de effecten van de behandelingen en beter voorlichten.
 • Op het gebied van lotgenotencontact vullen de organisaties elkaar mooi aan.
  Samen kunnen de organisaties efficiënter de noodzakelijke administratie verzorgen.

De belangrijkste pijlers van beide organisaties:

 • Een gezamenlijk nieuw magazine vanaf augustus 2016
 • Een gezamenlijke website met informatie over de aandoeningen, bijeenkomsten, lotgenotencontact en de nieuwste ontwikkelingen. De website is vanaf 16 mei online.
 • De zeer gewaardeerde voorlichting aan laryngectomiepatiënten voor en na de operatie.
 • Lotgenotencontact tijdens kringbijeenkomsten, inloophuizen, telefonisch, per e-mail of een huisbezoek.
 • Belangenbehartiging bij bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars en de overheid over onder andere de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.
 • Het inbrengen van het patiëntenperspectief in wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor de website

 

Kankerpatiëntenbeweging: wat doen ze precies?

Je hebt de diagnose kanker gekregen en wilt met iemand praten. Waar kun je naartoe? Kankerpatiëntenorganisaties geven jou informatie, behartigen jouw belangen en bieden lotgenotencontact.

De patiënt centraal

Met haar activiteiten ondersteunt KWF patiënten in elke fase van het leven. Voor mensen die nog geen kanker hebben, maar ook mensen die niet meer beter worden. Dit zijn onze doelen:

 • We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
 • We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
 • We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
 • We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.

Door wetenschappelijk onderzoek te financieren, maken we de doorbraken van morgen mogelijk. We delen kennis en beïnvloeden beleid. Daarbij is onze organisatie zo opgebouwd dat deze wendbaar kan inspelen op veranderingen in financieringsstromen, focus van onderzoek en innovatie, en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de grootschalige campagne voor HPV-vaccinatie, die beschermt tegen verschillende vormen van kanker. Of het ondersteunen van nieuwe initiatieven om gerichte kankermedicatie breder in te zetten tegen zeldzame tumoren.

De enorme uitdagingen die voor ons liggen kan KWF niet in haar eentje oplossen. Daarom werken we nationaal en internationaal samen met partijen die dezelfde doelen nastreven en bundelen we onze krachten om doorbraken te bereiken. Dat kunnen we doen omdat we diep zijn verankerd in de maatschappij, met 100.000 vrijwilligers en ongeveer 1 miljoen donateurs.

Samen werken aan een beter leven met en zonder kanker: daar staan we iedere dag voor op.

Klik hier voor de website