Archieven

Oncologische fysiotherapie

Zelf heb ik oncologische fysiotherapie gedaan bij Refisio Fysiotherapie in Heerhugowaard. Ik heb hier erg veel baat bij gehad. Voordat er met de behandeling werd begonnen kreeg ik eerst een intake gesprek met de gediplomeerde oncologische fysiotherapeute. Hierin zijn mijn medische beperkingen besproken maar ook de psychische kant is aan bod gekomen. Ook belangrijk in dit gesprek is het doel wat je wilt bereiken. Zo wilde ik in de toekomst graag weer tennissen en kunnen fietsen naar de winkels. Na dit gesprek stelt de fysiotherapeut een plan op.

De nadruk is gelegd op het opbouwen van mijn energie en het opbouwen van spierkracht vooral in armen en benen. Ik heb er erg veel baat bij gehad en merkte na enkele weken al verbetering.

Ik heb in 2015 40 behandelingen gehad waarvan er 20 vergoed zijn uit het basispakket en 20 uit het aanvullend pakket. Mijn eigen risico had ik al opgebruikt maar anders had ik mijn eigen risico eerst moeten betalen. Het is niet altijd nodig maar sommige verzekeringsmaatschappijen eisen een verwijsbrief. Deze kun je vragen aan de behandelend specialist of de huisarts. Informeer altijd vooraf hoe het zit met de vergoedingen. Dit kan bij de verzekeringsmaatschappij of bij de fysiotherapeut.

Vroeger werd oncologische fysiotherapie gegeven onder de naam “Herstel en Balans”. De gelijknamige stichting is per 1 januari 2016 opgeheven. De reden hiervoor is dat het volledige programma nu geborgd is in de reguliere zorg. Hiervoor zijn speciale richtlijnen en eisen opgesteld waaraan dit programma en de oncologische fysiotherapeuten moeten voldoen.

Oncologiefysiotherapie

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet tijdens alle fasen van de kanker.

Behandeling
Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Deskundigheid
De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Door middel van een extra opleiding (2 jarige post-HBO of 4 jarige master) naast de reguliere fysiotherapieopleiding heeft hij/zij de kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep. Kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen van deze medische behandelingen zijn van belang om de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Tevens is de oncologiefysiotherapeut in staat om op adequate manier de oncologische patiënt te begeleiden  en te ondersteunen op psychosociaalvlak tijdens deze ingrijpende periode. Hij/zij heeft daarnaast de vaardigheden om goed met alle andere partijen, die betrokken zijn bij de behandeling van de oncologische patiënt, te communiceren.

Via de zoekfunctie op deze website kunt u een oncologiefysiotherapeut bij u in de buurt vinden.

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Ook tijdens de chemotherapie kan er gericht getraind worden om conditie, kracht en uithoudingsvermogen zo goed mogelijk te behouden. Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staan in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Coaching
Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen voor collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een oncologische patiënt die elders onder behandeling is met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.

Klik hier voor de website

Revalideren bij kanker

De ziekte kanker heeft grote gevolgen. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten. Uw conditie gaat achteruit. Misschien bent u moe, angstig of onzeker. Sommige mensen hebben pijn, of kunnen zich minder goed concentreren. Dat maakt het dagelijkse leven er niet makkelijker op. Revalidatie kan helpen om uw klachten te verminderen.

Deze folder is voor mensen die behandeld worden voor kanker, of klaar zijn met de behandeling. U leest hier hoe revalidatie de kwaliteit van uw leven kan vergroten. Ook als de patiënt niet meer beter wordt.

Klik hier voor de website