Archieven

Hoe kom ik aan informatie

Niet alleen de werkgever maar ook de zieke werknemer heeft rechten en plichten waar hij zich aan houden moet. Alle rechten en plichten staan beschreven in bijvoorbeeld het burgerlijk wetboek en in de sociale verzekeringswetten. Als er in jouw bedrijf een CAO van toepassing is dan zal daar ongetwijfeld ook het een en ander in beschreven staan.

Bij een klein bedrijf zul je aan je werkgever informatie moeten vragen. Als het bedrijf groter is dan is er vaak een administratie of zelfs een afdeling personeelszaken. Deze mensen hebben kennis van zaken en zullen je graag helpen. Vraag met een gezond portie argwaan alles wat je weten wilt. Je krijgt dan meestal direct antwoord en zo kunnen een hoop misverstanden voorkomen worden.

Dagelijks bezoeken veel mensen uit België mijn website. Alles wat ik in het hoofdstuk ziekte en werk heb opgeschreven is gebaseerd op de Nederlandse Wetgeving. In België of andere landen zal de wetgeving niet helemaal gelijk zijn aan Nederland. Wat wel gelijk is, is dat een zieke werknemer de werkgever geld kost. In welk land dan ook, we blijven nu eenmaal mensen. En daar kun je niet altijd op vertrouwen.

In de zorg, CAO VVT staat al heel veel over het ziek zijn geschreven. De meeste info vind je in hoofdstuk 6, werk en privé en in hoofdstuk 8, arbeid en gezondheid. Als je geen CAO ontvangen hebt kun je er om vragen aan je werkgever of op de afdeling personeelszaken. De werkgever is verplicht om jouw een CAO te geven als je daarom vraagt.

Als er geen CAO van toepassing is dan is er misschien een verzuimprotocol. Dit is door de werkgever zelf geschreven en er staat precies in wat je moet doen als je ziek wordt. Maar denk erom, de wet gaat altijd voor, dan volgt het CAO en als laatste de eigen regels van het bedrijf.

Tegenwoordig kan je heel makkelijk op internet zelf opzoeken en nakijken wat je weten wilt. In het menu van ziekte en werk staat onderaan het tabblad “links”. De belangrijkste “links” (verwijzingen) om iets op te zoeken over ziekte en werk kun je daar vinden. Lang leve het internet.


Voorbeeld:
Jan is al een jaartje ernstig ziek maar er zijn periodes waarin hij zich wat beter voelt. In deze periodes gaat hij zoveel mogelijk naar zijn werk. Jan werkt in de zorg en hij vertrouwt erop dat alles wel goed geregeld zal zijn. Het is tenslotte een semi-overheidsbedrijf.

Als Jan zich wat beter voelt en zich verdiept in wat regeltjes schrikt hij enorm. Er zijn hem heel andere dingen verteld dan wat er in de regeltjes staat.


Dus nogmaals:
Doe jezelf niets tekort en laat je niet overbluffen in het land van ziekte en werk.

Doktersbezoek

Belangrijk om te weten!

Vaak heb je al wat dokters of specialisten bezocht voordat je jezelf daadwerkelijk ziek moet melden. In het burgerlijk wetboek heb ik niets kunnen vinden waarin iets staat beschreven over het doorbetalen en het vrij geven als je naar een dokter, tandarts of specialist moet. Er staat wel altijd iets over in het CAO. In het CAO VVT staat dat de werkgever verplicht is om jou de gelegenheid te geven voor deze bezoeken. Hij is ook verplicht om de tijd die nodig is voor het bezoek door te betalen.

Als je part-time werkt wordt van je verwacht dat je deze bezoekjes zoveel mogelijk in je eigen tijd doet. Soms is dat niet mogelijk. In dat geval is de werkgever verplicht om jou vrij te geven voor de tijd die nodig is. Ook moet hij het salaris gewoon door betalen.


Voorbeeld:
Jan is lang ziek geweest maar hij heeft geluk gehad. Het ziet ernaar uit dat hij binnenkort weer volledig aan het werk kan en daar mag hij trots op zijn. De eerste 2 jaar moet hij wel veel op controle komen. Iedere maand is er wel weer één of andere dokter die hem wil zien.

De baas van Jan ziet zijn geest al dwalen en baalt hier stevig van. Deze controles lijken altijd wel in diensttijd te moeten gebeuren. Hij praat hierover met Jan en hij zegt dat Jan 2 opties heeft om dit te regelen.

 1. Hij blijft voor 5% in de ziektewet. Die 5% hoeft hij niet te werken en kan die tijd mooi benutten om naar de controles te gaan. Hij ontvangt natuurlijk wel 5% minder salaris maar staat tegenover dat hij die tijd ook niet hoeft te werken.
 2. De werkgever neemt 2 controles voor zijn rekening omdat een werknemer gemiddeld 2x per jaar een dokter of tandarts bezoekt. Voor alle andere bezoeken moet Jan vakantie uren opnemen. Omdat Jan zo’n goeie medewerker is stelt zijn baas voor om per bezoek de helft van de tijd die nodig is voor zijn rekening te nemen. Jan moet wel beseffen dat dit een uitzondering is en dat hij hier liever niet met anderen over moet praten.Jan gaat naar huis en snapt er niets van. Hij heeft nooit van deze regelingen gehoord. Als hij de volgende dag vraagt hoe dit zit zegt zijn leidinggevende/ werkgever dat dat nu eenmaal het beleid is. Aan Jan de keus.Jan is het er niet mee eens en zegt dat deze werkwijze bij wet verboden is. Zijn baas is verplicht hem door te betalen en vrij te geven voor de controles. En zo gebeurt het ook.

Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 6, Werk en Privé
Artikel 6.2.2, Bezoek (tand)arts/specialist
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

1e Ziektedag

Belangrijk om te weten!

Als je ziek wordt ben je verplicht om jezelf ziek te melden. Er zijn vaak regels opgesteld om duidelijkheid te scheppen in zaken waarin de wet of het CAO niet voorziet. Deze regels noemen we het ziekteverzuimbeleid. Dit beleid staat beschreven in het ziekteverzuimprotocol en mogen nooit in plaats van WET of CAO komen maar kunnen ernaast als leidraad gebruikt worden.

In het ziekteverzuimprotocol staat bijvoorbeeld precies beschreven hoe, bij wie en voor hoe laat je jezelf moet ziekmelden. De 1e ziektedag is heel belangrijk als je jezelf ziek meldt bij je werkgever.

Vaak is het zo dat je de eerste 2 dagen van je ziekte thuis moet blijven. Als de werkgever/leidinggevende twijfelt of je wel echt ziek bent dan kan er een spoedcontrole worden aangevraagd. Met de bedrijfsarts kan besproken worden of je echt thuis moet blijven of dat het juist beter is om er zo af en toe even uit te gaan. De werkgever/leidinggevende heeft hier geen inspraak in.

Allerlei berekeningen die gemaakt worden hebben als uitgangspunt de eerste ziektedag. Als voorbeeld noem ik de berekening van het ziekengeld ORT, ziekengeld meerwerk, structureel overwerk, vakantietegoeden, bepaling van wel of geen periodieke verhoging, de overgang van het 1e ziektejaar naar het 2e ziektejaar en de datum van de ontslagaanvraag. Bij uurloners of mensen met een nul uren contract is de eerste ziektedag belangrijk bij de berekening van het gemiddeld door te betalen loon.

Bij al deze looncomponenten is de eerste ziektedag bepalend. Ik zal vast nog wat vergeten zijn om op te noemen maar ik neem aan dat de belangrijkheid van de 1e ziektedag zo wel duidelijk is.


Voorbeeld:
Jan is ziek en het ziet ernaar uit dat dit langer gaat duren dan een gewoon griepje. Gelukkig hoeft Jan geen bedrust te houden. Al snel krijgt Jan een oproep om bij de bedrijfsarts te komen.

Jan heeft hier weinig zin in en hij belt met zijn werkgever. Deze zegt tegen Jan dat hij echt naar de arbodienst moet gaan omdat er anders sancties genomen kunnen worden.Jan ziet in dat hij verplicht is om aan de oproep gehoor te geven en gaat keurig heen.


Zie Burgerlijk wetboek, titel 7.10; arbeidsovereenkomst
Afdeling 7, artikel 660a, lid a,b,c
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever

Contacten

Belangrijk om te weten!

In het ziekteverzuimprotocol staat beschreven wat je zelf moet doen maar ook wat jouw leidinggevende moet doen om contact met jou te houden en wat het doel hiervan is. In deze regels kunnen dus allerlei verschillende zaken beschreven zijn om duidelijkheid te scheppen tussen jezelf en je werkgever/leidinggevende.

Het ziekteverzuimbeleid hoort vastgesteld en goedgekeurd te zijn door de OR en de vakbond.

Wat er ook beschreven staat over de rol van de werkgever/leidinggevende, één ding moet je goed onthouden. De werkgever/leidinggevende mag nooit op de stoel van de arts gaan zitten. Inhoudelijk hoef je je werkgever/leidinggevende geen informatie te geven over jouw ziekte. Ook de bedrijfsarts mag en zal dit niet doen. Er moet uiteraard wel aangegeven worden welke beperkingen er zijn en of er ingeschat kan worden hoelang het verzuim gaat duren.


Voorbeeld:
Jan is een week of 3 ziek als hij zijn werkgever/leidinggevende weer aan de telefoon heeft. Enthousiast vertelt Jan dat het beter gaat en dat hij over een week of 2 weer rustig wil gaan proberen om het werk te hervatten. De werkgever/leidinggevende is het er niet mee eens. Het is erg druk Jan dus ik verwacht dat je er morgen weer bent. En als dit te zwaar is voor je dan hebben we op een andere afdeling ook nog genoeg te doen.

Jan is met stomheid geslagen. Maar zo goed gaat het nu ook weer niet stamelt hij. Toch houdt de werkgever/leidinggevende voet bij stuk en dreigt met sancties en termen als werkweigering.

Jan voelde zich toch al zo schuldig en weet het even niet meer. Zijn huisgenoot komt op het idee om contact op te nemen met de bedrijfsarts/ arbodienst. Gelukkig mag Jan meteen komen. De bedrijfsarts is van mening dat werken voorlopig niet aan de orde is voor Jan. Er wordt een nieuwe afspraak voor over een maand gemaakt en tot die tijd hoeft Jan niet te werken. De werkgever/leidinggevende heeft het nakijken.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 6, artikel 658, lid 4
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

 

Doorbetaling van toeslagen

Belangrijk om te weten!

In sommige beroepen wordt veel gewerkt met allerlei toeslagen. Deze toeslagen worden extra uitbetaald bovenop het basis salaris. Wanneer je recht hebt op een toeslag en hoe deze toeslag berekend moet worden staat allemaal in het CAO beschreven. Soms geldt er ook een maximum bedrag waarover de toeslag berekend moet worden.

Er bestaan heel veel soorten toeslagen. Enkele voorbeelden zijn:
– Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
– Bereikbaarheidsdienst toeslag
– Overwerk toeslag
– Meerwerk toeslag
– Vergoedingen slaapdienst
En niet te vergeten de afbouwregeling ORT.

Natuurlijk moet de werkgever standaard ook de extra toeslagen doorbetalen. Dit is bij wet geregeld en hier mag niet ten nadele van de werknemer vanaf geweken worden. Er bestaan werkgevers die zeggen dat de toeslagen niet structureel zijn. Onzin. Er wordt altijd een gemiddelde berekend over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de maand waarin je ziek geworden bent. De uitkomst moet net als het basisloon standaard worden doorbetaald. Dit wordt bijvoorbeeld ziekengeld ORT of ziekengeld meerwerk genoemd. Als de toeslag niet structureel zou zijn dan blijft er na de berekening van het gemiddelde meestal niets over wat ter discussie zou kunnen staan.

Er bestaan ook werkgevers die werken volgens het zogenaamde “bel- systeem”. Volgens dit systeem krijgen alleen diegene die niet af te poeieren zijn en een grote mond hebben, de toeslagen doorbetaald. De overige medewerkers krijgen dan niets. Dat levert een behoorlijke besparing op de loonkosten op.


Voorbeeld:
Jan is altijd een harde werker geweest. Om wat extra’s te verdienen werkt Jan zoveel mogelijk nacht- en weekeinddiensten en neemt hij regelmatig diensten van bijvoorbeeld zieke collega’s over. Op zondag ontvangt hij bovenop zijn loon een toeslag van 60% (ORT). De extra gewerkte uren worden als meerwerk uitbetaald. Zo heeft hij mooi wat extra geld te besteden.

Nu Jan ziek is krijgt hij alleen nog zijn gewone basissalaris uitbetaald. Dat scheelt hem veel geld.

Als Jan van anderen hoort dat hij ook recht heeft op doorbetaling van bijvoorbeeld ORT en meerwerk gaat hij het CAO erop naslaan. En jawel hoor, het staat erin maar Jan weet niet of hij het wel goed begrijpt. Gelukkig is Jan lid van de vakbond. Hij belt om uitleg van het CAO artikel. Jan heeft het goed begrepen. Het gemiddelde van de laatste 6 maanden moet inderdaad standaard worden doorbetaald.

Als Jan verhaal gaat halen krijgt hij een vaag verhaal te horen waarom de extra inkomsten niet uitbetaald zijn. Maar…..als Jan na deze uitleg nog steeds denkt dat hij inkomstenderving heeft dan moet hij maar een formulier invullen om doorbetaling te vragen. Dit wordt dan bekeken en de administratie beslist dan of hij wel of geen recht op doorbetaling heeft. Jan weigert het formulier in te vullen en eist per direct doorbetaling omdat deze inkomsten standaard doorbetaald dienen te worden. Als Jan aan het eind van de maand zijn loonstrookje ontvangt is hij prettig verrast. Het ziekengeld ORT en het ziekengeld meerwerk is netjes uitbetaald. Wat een geluk voor Jan dat hij zijn mond opengetrokken heeft en de sprookjes van zijn werkgever niet geloofde.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 629, lid 1 + 9
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1, Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, sub 2. a + b + sub 2


In januari 2015 heeft de rechter uitspraak gedaan over het doorbetalen van ORT over vakantiedagen/uren. Mijns inziens geldt deze uitspraak ook voor de overige toeslagen. Bij de mensen met een 0 uren contract moet deze toeslag vast opgenomen worden in de vorm van een toeslag op het uurloon.

Klik hier om naar de website van het FNV te gaan

Papierwerk 1e en 2e ziektejaar

De werkgever en de werknemer zijn volgens de wet verplicht om regelmatig contact met elkaar te hebben. De werkgever moet een aantal afspraken zelfs schriftelijk vastleggen en de werknemer moet die vastlegging ondertekenen als hij/zij het ermee eens is.

Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Zie Wet Verbetering Poortwachter

Klik om verder te lezen op: 2e ziektejaar

Links over ziekte en werk

Oproepkracht? Ken je rechten
Hier vind je alle informatie in duidelijke taal over wat je weten wilt over doorbetaling in geval van ziekte bij een nul uren contract.

Burgerlijk wetboek, titel 7, arbeidsovereenkomst
Eigenlijk kun je hier in grote lijnen alles vinden wat je weten wilt. Als dit niet je interesse heeft is het taaie kost en niet leuk om je in te verdiepen. Zelf vind ik het wel leuk om door te lezen. Jaja, zulke mensen bestaan dus echt!

Arbeidsrechter
Alle denkbare vraagstukken over personeel en werk zijn te vinden op deze site. Tevens wordt verwezen naar de bijbehorende wetteksten.

Wet Verbetering Poortwachter
In deze wet staan alle regels die gelden bij langdurig ziekteverzuim.

CAO VVT 2019-2021
Vergeet niet hoofdstuk 8, Arbeid en Gezondheid blz. 45 tm blz. 47 door te lezen!

Chronisch zieken in het arbeidsrecht
Op deze site vind je info over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ)

Werkeloosheidswet en WW uitkering
Op deze site vind je alles wat te maken heeft met de WW.

Stichting AB
Deze site is echt het neusje van de zalm. Alles wat je wilt weten over welke wet dan ook staat hier beschreven met als toetje de jurisprudentie.

Erfwijzer
Op deze site staat alles wat je weten wilt over het erven van geld en goederen.

Klokkenluidersregeling
Op deze site vind je de uitleg over het klokkenluiden. Lees dit eerst voordat je “inside” informatie naar buiten brengt.

Huis voor klokkenluiders
Heeft u vermoedens van een misstand in een organisatie en weet u niet precies hoe u dit aan moet kaarten? Kijk dan bij het adviespunt klokkenluiders voor meer informatie. Zij helpen gratis.

Publeaks
Op 9 september 2013 is Publeaks gelanceerd; een website waar in anonimiteit misstanden aan de pers kunnen worden gemeld.

UWV en WIA 
Alle info waar je mee te maken krijgt bij het UWV.

Solliciteren met een beperking
Een sollicitatie met een chronische ziekte, handicap of beperking? Lees hier onze tips voor het maken van een cv, sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek.

 

Toelichting op de links

Het lijkt misschien saai maar het is echt heel belangrijk om je als langdurig zieke te een beetje te verdiepen in je rechten en plichten. Het is echt niet zoveel wat je moet doorlezen en ik heb de links zoveel mogelijk aan het onderwerp aangepast. Het is raadzaam om de informatie in 3 stappen op te zoeken.

1. Het Burgerlijk Wetboek
De wet moet altijd gevolgd worden.

In het burgerlijk wetboek ofwel “de wet” en de sociale verzekeringswetten staat veel geschreven over ziekte en werk. Wat hier beschreven staat is het hoogste niveau en hier moet te allen tijde naar gehandeld worden. Deze wet wordt alleen bij hoge uitzondering aangepast. Soms staat er achter een zin in de wet dat hier door het CAO in bepaalde opzichten vanaf geweken mag worden. Als dat er staat kun je in het CAO verdere informatie vinden.

2. Het CAO
Het CAO mag nooit tegen de wet ingaan.

In ieder CAO staat wel informatie over ziekte en werk. Deze informatie mag nooit tegen de wet ingaan maar is ervoor om door de werknemer als leidraad gebruikt te worden. De werkgevers uit een bepaalde branche hebben samen met de bonden afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn beschreven in het CAO. Soms staat er achter een zin in het CAO dat hier door de werkgever in bepaalde opzichten vanaf geweken mag worden. Als dat er staat kun je in het ziekteverzuimbeleid verdere informatie vinden.

3. Het ziekteverzuimbeleid
Het verzuimbeleid of het het re-integratiebeleid van jouw werkgever mag nooit tegen de wet of het CAO ingaan.

Het verzuimbeleid kan bij jouw bedrijf ook een andere naam hebben. De werkgever mag dit zelf verzinnen. Het verzuimbeleid wordt door de werkgever zelf geschreven en er kan van alles in staan. Bijvoorbeeld bij wie je je ziek moet melden, wat je leidinggevende moet doen in geval van ziekte en ga zo maar door.

Re-integratie

Belangrijk om te weten!

Als je na een lange ziekteperiode weer aan het werk gaat noemen ze dat re-integratie. De werkgever is verplicht om maatregelen te treffen die ertoe leiden dat de werknemer in 1e instantie zijn eigen werk weer kan hervatten. Alleen de bedrijfsarts weet alle ins en outs van jouw ziekte. Hij is dan ook de enige die samen met jou kan bepalen of er aanpassingen nodig zijn. De arts heeft hier diverse meetinstrumenten voor.

De werkgever moet er alles aan doen om te zorgen dat je in je eigen functie kunt re-integreren. Bij meningsverschillen kan een onafhankelijke keuring door de keuringsarts van het UWV worden aangevraagd. Soms kun je niet meer in je eigen functie re-integreren en dan kan je op een andere afdeling worden geplaatst. In de Wet Verbetering Poortwachter staan allerlei regels waar de werknemer en de werkgever zich aan moeten houden als je ziek wordt. Ook staat er van alles beschreven over de re-integratie activiteiten.

Als je in het 2e ziektejaar zit en je gaat re-integreren dan moeten alle uren die je werkt tegen je normale (100%) salaris worden uitbetaald. Dit salaris telt ook mee voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Over de gewerkte uren bouw je ook verlofuren op.

Het is heel belangrijk om precies op te schrijven wanneer je hebt gewerkt en of je recht hebt op ORT over die uren. Alleen als je alles goed opgeschreven hebt kun je achteraf controleren of de berekeningen kloppen.

Als er een feestdag valt op de dagen dat je werkt dan moet je daar vakantie-uren voor opnemen (CAO VVT). Echter nooit meer uren dan de uren die je werkt op die dag. Stel dat een normale werkdag 8 uren heeft waarvan jij er tijdens je re-integratie 4 werkt. Je hoeft dan niet meer dan 4 verlofuren op te nemen.


Voorbeeld:
Jan zit in het 2e ziektejaar. Het gaat goed met Jan en hij meldt zich voor 6 uur per week beter. Hij heeft dit met de bedrijfsarts besproken en hij kan zijn eigen werk weer doen. De werkgever/leidinggevende weigert echter om hem voor deze uren hersteld te melden en wil dat Jan het eerst maar eens een paar weekjes op arbeidstherapeutische basis probeert. Jan is het hier niet mee eens.

Arbeidstherapeutisch werken bestaat niet meer als het op uitbetalen aankomt!!!
Proberen of het gaat dat mag en 100% betalen dat moet.De bedrijfsarts heeft dit bevestigd. Bovendien mag de werkgever/leidinggevende geen uitspraken doen over het feit of een werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is. Jan pakt het CAO erbij en leest: Alle uren die besteed zijn aan productieve arbeid en de uren die besteed zijn aan re-integratie activiteiten moeten doorbetaald worden tegen 100% salaris. Om dit voor elkaar te krijgen moet Jan hersteld gemeld worden voor de uren die hij werkt. Het wordt een behoorlijke touwtrekkerij maar uiteindelijk wordt Jan voor deze uren toch beter gemeld.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 6, artikel 658a, lid 2 + 9
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1.2, Productieve arbeid en re-integratie activiteiten tijdens ziekte, sub a + b
Zie Wet Verbetering Poortwachter
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Werkgevers willen jou graag zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Vaak begin je weer met enkele uren werk met als doel dit verder uit te breiden tot aan je contract-uren.

Vanaf het moment dat je gaat re-integreren moeten de gewerkte uren tegen 100% salaris worden uitbetaald. Het uitgangspunt hierbij is dat wat voor werk je ook doet tijdens de re-integratie het toch werk blijft. En werk moet betaald worden.


Voorbeeld:
Omdat Jan zo lang ziek is geweest is hij uit zijn functie gezet. Dit mag niet. Er wordt hem ander werk geboden wat hij niet leuk vindt. Jan weigert dit werk en de werkgever moet hem een ander voorstel doen. Tot die tijd mag Jan re-integreren op een andere werkplek.

Na 2 weken wil Jan zijn uren uitbreiden en pakt er een ochtend bij. Zijn werkgever/leidinggevende wil hem voor deze uren wel hersteld melden maar dan met de toevoeging “voor aangepast werk”.Jan heeft enige tijd terug een advocaat in de arm genomen en vraagt advies. De werkgever moet Jan gewoon 100% hersteld melden voor de uren die hij werkt en zo gebeurt het dan ook. Dat Jan geen werk in zijn eigen functie geboden wordt is niet zijn probleem en heeft niets met aangepast werk te maken.De werkgever wil Jan wel kwijt en biedt hem sollicitatietraining en een zo geheten spoor 2 re-integratie aan. Bij een spoor 2 re-integratie wordt Jan aangemeld bij een re-integratie bureau die hem zal helpen om een baan bij een andere werkgever te vinden. Via een spoor 2 re-integratie is het de bedoeling dat Jan ontslag neemt bij zijn huidige werkgever en in dienst komt bij een nieuwe werkgever. Vaak wordt dan een jaarcontract geboden met bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd. Jan is niet zo blij met dit voorstel. Hij heeft nu een baan voor onbepaalde tijd. Jan neemt weer contact op met zijn advocaat. En wat denk je? De werkgever mag Jan niet dwingen tot een spoor 2 traject en moet Jan re-integratie in zijn eigen of een gelijkwaardige functie aanbieden.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 6, artikel 658a, lid 2
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1.2, Productieve arbeid en re-integratie activiteiten tijdens ziekte, sub a + b
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Loondoorbetaling 2e ziektejaar

Belangrijk om te weten!

De ingangsdatum van het 2e ziektejaar is exact 1 jaar na de 1e ziektedag. In deze periode verandert er veel en meestal krijg je nog maar 70% van het laatstverdiende salaris uitbetaald. Daarom gaat het met je knip ook niet meer zo lekker. In sommige CAO’s is bepaald dat je 1 keer per jaar recht hebt op een periodieke salarisverhoging. Als je in het tweede ziektejaar zit vervalt dit en heb je hier geen recht meer op. De wettelijke salarisverhogingen moeten wel doorberekend worden.

De 1e ziektedag is een belangrijke datum. De datum dat je hersteld bent is minstens net zo belangrijk. Noteer deze datum. Vanaf dit moment moeten bijvoorbeeld je vakantie-uren herrekend worden. Ook is deze datum van groot belang als je om wat voor reden dan ook opnieuw ziek zal worden.

Als je zover hersteld bent dat je weer je volledige contracturen kunt werken meld je je weer voor 100% beter. In dat geval krijg je je volledige salaris weer uitbetaald. Maar stel nu dat het niet lukt en dat je je weer ziek moet melden dan is het heel belangrijk dat je precies weet vanaf welke datum je voor 100% hebt gewerkt.

Let goed op:
Als je binnen 4 weken weer opnieuw en voortvloeiend uit dezelfde oorzaak volledig of gedeeltelijk ziek wordt dan blijft de eerste ziektedag van de voorgaande ziekmelding gelden. Je krijgt per direct weer 70% van je salaris doorbetaald. Ook moeten je vakantie-uren weer opnieuw herrekend worden. De aanvraag voor de WIA loopt gewoon door en als je ziek blijft zal je werkgever binnenkort ontslag voor je gaan aanvragen.

Als je langer dan 4 weken volledig hebt gewerkt dan gaat er een nieuwe ziekteperiode in met een nieuwe 1e ziektedag. Het hele circus begint dan weer opnieuw. Het 1e jaar 100% salaris, het 2e jaar 70% salaris enzovoort.


Voorbeeld:
Na anderhalf jaar ziekte heeft Jan zijn gewerkte uren zover opgebouwd dat hij zich beter kan melden en weer volledig aan het werk gaat.

Wat een teleurstelling. Na 5 weken werken wordt Jan opnieuw ziek. Hij moet weer een behandeling ondergaan. De werkgever zegt dat Jan terugvalt naar de eerste dag van de voorgaande ziekmelding. Hij betaalt Jan 70% salaris door.

Jan is zo ondertussen een echte boekenwurm geworden en hij gaat weer lezen. De herstelmelding is terecht geweest en dat hij nu weer ziek is was van te voren niet met zekerheid te voorspellen. Het kost wat moeite maar uiteindelijk krijgt Jan ook nu weer zijn gelijk.

Er komt een nieuwe ziekmelding met een nieuwe 1e ziektedag. Jan heeft gelukkig weer wat extra tijd om te herstellen en zijn werkgever mag hem niet ontslaan.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 629, lid 10 + 11 +12
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1, Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, sub 7
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

De WIA komt er aan

Belangrijk om te weten!

Wie na 29 december 2005 langdurig ziek wordt komt niet meer in de WAO maar in de WIA. WIA is de afkorting van wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het uitgangspunt van deze wet is dat je ook als je ziek bent toch bijna altijd wel in staat bent om iets te doen. Dit wordt dan berekend en het gedeelte wat over blijft wordt het WIA percentage.

Uit de WIA kun je recht hebben op één van de volgende twee uitkeringen:
1. IVA: Inkomensvoorziening volledig duurzaam arbeidsongeschikten. Voor diegene die 100% afgekeurd is en dit naar verwachting ook zal blijven.
2. WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor diegene die tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt is en voor diegene die op dit moment wel volledig arbeidsongeschikt is maar waarvan men verwacht dat hij in de toekomst wel weer (gedeeltelijk) zal kunnen werken. Het UWV toetst regelmatig of je alweer meer kunt werken.

De meeste mensen komen in de WGA terecht. De werkgever kan zich hiertegen verzekeren en moet dan WGA-premie betalen. De werkgever mag ook besluiten om zich niet te verzekeren voor de WGA. Het bedrijf wordt dan een eigenrisicodrager genoemd. Als jouw werkgever eigenrisicodrager is dan moet de werkgever 10 jaar lang jouw WGA-uitkering betalen en/of zorgen voor re- integratie. Na 10 jaar neemt het UWV de betaling over.

De re-integratie wordt begeleid door het UWV. Zij hebben ook contracten met re-integratie bedrijven. Het UWV blijft toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit van de re-integratieactiviteiten.


Voorbeeld:
Jan is inmiddels zo’n 20 maanden ziek. Hij ontvangt de eerste brieven van het UWV over de naderende WIA. Nou Jan, als je eenmaal in deze stroom zit kun je het beste een hele dikke ordner kopen om alle post van het UWV in te bewaren. Je krijgt te maken met een groot log orgaan en heel veel post. Jan is gelukkig erg netjes en hij stopt alle brieven van het UWV en alle adviezen van de bedrijfsarts netjes in de ordner. Zo houdt hij een beetje overzicht.

Hoewel het al wel duidelijk is dat Jan volledig zal herstellen zegt de bedrijfsarts toch dat hij een WIA uitkering moet aanvragen. Zo gezegd, zo gedaan en de hele papierwinkel wordt in gang gezet.

Na enkele weken ontvangt Jan een uitnodiging om bij de verzekeringsarts van het UWV op het spreekuur te komen. De dikke ordner met alle brieven en aantekeningen neemt hij mee. Jan is ervan overtuigd dat hij binnenkort weer 100% hersteld zal zijn. De verzekeringsarts is het hiermee eens en vraagt aan Jan wat hij dan eigenlijk op zijn spreekuur komt doen.

De verzekeringsarts legt uit dat Jan helemaal niet verplicht is om een WIA uitkering aan te vragen. Als je verwacht in de loop van het 2e- of 3e ziektejaar volledig hersteld te zijn kun je samen met je werkgever aan het UWV vragen om de wachttijd voor de WIA te verlengen. Dit scheelt veel administratieve rompslomp voor de werkgever, voor jou en voor het UWV.


Zie UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Hersteld of nog een beetje ziek?

Belangrijk om te weten!

Wees als langdurig zieke kritisch op het moment dat je jezelf weer volledig hersteld wilt melden. Omdat je langdurig ziek bent geweest is het namelijk voor de werkgever aantrekkelijk om jou voor een klein percentage ziek te laten staan. Vaak zal hij jou daar op de één of andere manier van willen overtuigen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er kans is op recidief (opnieuw ziek worden). Een werkgever / leidinggevende is echter geen arts en mag deze uitspraken niet doen.

Sterker nog:
Als de werkgever niet ingaat op jouw aanbod tot herstel en werkhervatting dan pleegt hij wanprestatie!!!

 • Voordeel voor de werkgever als je voor een klein percentage ziek blijft:
 • Als je in de toekomst weer opnieuw ziek wordt dan blijft toch de 1e ziekmeldingsdatum gelden. De werkgever mag dan op korte termijn ontslag voor je aanvragen en jij komt in de WW of WIA terecht. Op deze manier loopt de werkgever geen enkel financieel risico omdat hij nu niet opnieuw aan 2 jaar loondoorbetaling vast zit.
 • Voordeel voor de werknemer als je voor een klein percentage ziek blijft:
 • GEEN. Er is geen voordeel voor jou als werknemer, wel een nadeel. Als je namelijk voor een klein deel ziek blijft staan terwijl dit niet zo is dan ben je zoals dat genoemd wordt “een financieel vangnet” voor de werkgever en werk je mee aan fraude / oplichting.

Voorbeeld:
Iedere maand wordt Jan op het spreekuur van de bedrijfsarts verwacht. Ook vandaag heeft hij een afspraak. Het gaat zo goed met Jan dat hij zich voor 100% beter kan melden. De bedrijfsarts staat hier volledig achter en hij meldt Jan voor 100% hersteld.

De werkgever/leidinggevende is het hier niet mee eens en de bedrijfsarts wordt op het matje geroepen. Jan krijgt een nieuwe oproep voor het spreekuur. Nu zegt de bedrijfsarts tegen Jan dat hij hem toch niet duurzaam arbeidsgeschikt vindt en hij wil dat Jan voor 5% in de ziektewet blijft. Jan is het hier niet mee eens. Hersteld is hersteld zegt hij.

Maar wat Jan ook zegt de werkgever/leidinggevende blijft bij zijn standpunt. Jan wordt opnieuw op gesprek bij de bedrijfsarts geroepen en het verhaal wordt nog gekker. Omdat Jan 5% ziek is krijgt hij ook 5% minder salaris. Daar staat dan tegenover dat hij deze uren niet hoeft te werken. Hij moet 1 dag in de maand als ziektedag inplannen. En weer is die lastige Jan het niet eens met deze werkwijze. Hij weigert om ziektedagen te gaan plannen.

De werkgever/leidinggevende doet telkens weer via verschillende mensen een poging om Jan over te halen zijn ziektedagen in te plannen en lekker een dagje thuis te blijven. Bij de eerstvolgende salarisbetaling heeft de werkgever zelfs alvast 5% salaris ingehouden.Jan is woedend en eist dat de 5% salaris gewoon uitbetaald wordt. Bovendien heeft hij gewoon gewerkt en geen ziektedag opgenomen. De werkgever/ leidinggevende zegt nu dat hij vindt dat Jan zijn werk nog niet goed genoeg doet en daarom ziek moet blijven staan. En alweer wordt Jan gevraagd zijn ziektedag op te nemen.Jan gelooft zijn oren niet en “wordt er ziek van”. Hij slaapt slecht en het huilen staat hem nader dan het lachten. Toch haalt het gedrag van zijn werkgever/leidinggevende zo’n vechtlust in hem naar boven dat het hem sterkt om aan het werk te blijven.


Voorbeeld:
Inmiddels zijn we 3 maanden verder en Jan heeft nog steeds geen ziekte- dagen opgenomen. Het gevecht duurt voort en de werkgever heeft Jan nog niet hersteld gemeld.

Jan is een volhouder en heeft in de tussentijd de term “duurzaam arbeids- geschikt” eens opgezocht. Hij vraagt dit bij verschillende instanties na. Wat blijkt? Deze term is niets meer dan een handje gebakken lucht. Natuurlijk bestaat deze term niet want er is op deze wereld geen mens die duurzame arbeidsgeschiktheid kan waarborgen. De werkgever mag Jan niet ziek laten staan. Helaas, zelfs na herhaaldelijk aandringen wordt Jan niet hersteld gemeld en blijft men aandringen om een ziektedag op te nemen.

Uiteindelijk is Jan op het spreekuur van de verzekeringsarts van het UWV geweest en deze arts is het met Jan eens. Het UWV verplicht de werkgever om Jan met terugwerkende kracht hersteld te melden en het achterstallige salaris uit te betalen.

De werkgever kan er niet langer onderuit en meldt Jan met terugwerkende kracht hersteld. Ook het achterstallige salaris wordt uitbetaald.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 631, lid 1
Zie Arbeidsrechter
Zoekgegeven arbeidsongeschikt, 2.2 ziekte en arbeidsongeschiktheid, artikel 2.2.3 herstelmelding
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Vakantie-uren

Belangrijk om te weten!

Als je kort ziek bent blijf je recht op al je vakantie-uren houden, ook al ben je meerdere keren ziek in een jaar. Het is een heel ander verhaal als je langer dan 6 maanden ziek bent. Dan gelden er andere regels. Deze regels zijn gedeeltelijk in de wet en in het CAO vastgelegd. De werkgever mag alleen van deze regels afwijken als dit gunstiger voor de werknemer is.

Er is een groot verschil tussen vakantie-uren en vakantiebijslag (geld). Met vakantie-uren worden de vrije uren/dagen bedoeld. Je ontvangt geen geld maar kan vrije tijd opnemen. Met vakantiebijslag wordt een geldbedrag bedoeld wat 1 keer per jaar wordt uitbetaald, meestal in de maand mei of juni.

Als je langdurig ziek bent dan bouw je alleen vakantie-uren op over het laatste half jaar voor je hersteldmelding of ontslag. Over de tijd voor het laatste half jaar van je ziekte bouw je geen vakantie uren op. Stel dat er een feestdag valt in deze periode dan mag de werkgever niets van je vakantie uren afschrijven.

Er is één uitzondering wanneer de werkgever wel vakantie-uren mag afschrijven. Dat is als je daadwerkelijk op vakantie gaat met toestemming van de bedrijfsarts. Je werkgever/leidinggevende heeft hier geen inspraak in. Als je fulltime werkt mogen dit maximaal drie ziektedagen zijn. Volgens het CAO VVT is dit maximaal 3 x 7,2 uur is 21,6 uur. Als je parttime werkt gaan deze uren naar rato van het dienstverband.

Nu zal je begrijpen waarom de eerste ziektedag en de datum van je hersteldmelding zo belangrijk is. Je vakantie-uren moeten opnieuw berekend worden vanaf januari van het jaar dat je ziek geworden bent tot aan de eerste ziektedag en vanaf de dag dat je hersteld bent tot 31 december van dat jaar.


Voorbeeld:
Hoera, Jan is weer beter en aan het werk. Het leuke van werken is dat je dan zo af en toe vakantie kunt opnemen. De vakantie-uren van Jan zijn herrekend en hij ontvangt een overzicht. Er staat dat er 21,6 uur afgeschreven is aan vakantie-uren. Maar Jan was ziek tijdens zijn ziekteperiode en hij is niet op vakantie geweest. Alweer gaat Jan tekst en uitleg vragen.

De werkgever/leidinggevende zegt dat dit standaard afgeschreven wordt bij langdurig zieke medewerkers. Als je niet ziek was geweest dan had je ook wel vrij genomen en daarom schrijven wij deze uren af. Dat mag en is toegestaan volgens CAO wordt er gezegd.

Jan weet zeker dat dit niet waar is en houdt voet bij stuk. Als er geweigerd wordt om de foutief afgeschreven uren terug te boeken is Jan het zat en zoekt het hogerop. Nu wordt er gezegd dat Jan inderdaad gelijk heeft en de administratie krijgt de opdracht om de onterecht afgeschreven uren weer bij te schrijven op de vakantiekaart.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 3, artikel 635 lid 4
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 6, Werk en privé
Artikel 6.2.7, Wet arbeid en Zorg, sub 1 + 2
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Klik om verder te lezen op: 3e ziektejaar

WIA <35%

Belangrijk om te weten!

w39[1]Als je in het 2e ziektejaar zit en er is een WIA uitkering aangevraagd dan ontvang je na ongeveer 21 maanden een uitnodiging voor het spreekuur van de verzekeringsarts van het UWV. Natuurlijk heb je alle papieren die je hebt ontvangen van het UWV of van de bedrijfsarts keurig opgeborgen. Neem deze mee naar het spreekuur. Het is reuze handig als geheugensteuntje. Ook kun je zo laten zien voor welke percentages je hebt gewerkt tijdens je ziekte. Werkgevers geven dit niet altijd op de juiste manier door aan het UWV.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt dan krijg je geen uitkering op basis van de WIA. De werkgever is verplicht om te zorgen voor re-integratie. Je blijft in dienst want je werkgever mag je niet ontslaan. Het UWV toetst regelmatig of je alweer meer kunt werken. De werkgever is verplicht om het volledige loon door te betalen over de uren die je werkt binnen deze ruimte (0 tot 35%). Als je binnen deze uren niet werkt ontvang je niets. Niets van je werkgever en niets van het UWV.

Als je in de toekomst weer opnieuw volledig ziek wordt dan zal het WIA percentage opgehoogd worden en het UWV zal de loondoorbetaling overnemen.


Voorbeeld:
Jan is nog steeds voor een klein percentage ziek en de aanvraag voor een WIA uitkering is de deur uit. Hij heeft een uitnodiging van de verzekeringsarts ontvangen en vandaag wordt hij verwacht op het spreekuur.

De verzekeringsarts neemt alle tijd en hij lijkt alles wat Jan vertelt op te schrijven. Jan vertelt dat het werken goed gaat maar dat hij het niet langer volhoud dan 5 uur per dag. Vroeger werkte Jan fulltime wat neerkomt op 5 dagen van gemiddeld 7,2 uur per dag. Per dag werkt hij nu dus 2,2 uur te kort.Er wordt uitgebreid ingegaan op de beperkingen die Jan heeft en er wordt gekeken naar wat Jan nog wel allemaal kan doen. De verzekeringsarts moet een advies uitbrengen over het deel wat Jan nog kan werken. Dit advies wordt besproken met collega’s en als ze alles goed overwogen hebben komt daar een vaststelling uit.

Na een paar spannende weken ligt er een brief van het UWV op de mat. Jan ontvangt het bericht dat hij voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Dit betekent dat hij per week ongeveer 12,5 uur niet kan werken in zijn huidige functie. Gelijkwaardig werk wat Jan wel voor 100% zou kunnen doen is er niet.

Deze uitspraak heeft als gevolg dat Jan voor minder dan 35% afgekeurd wordt. Dezelfde uitspraak betekent in de praktijk dat Jan deze 12,5 uur niet kan werken terwijl er geen financiële vergoeding tegenover staat. Als het beter gaat en Jan gaat deze uren werken dan probeert zijn werkgever Jan te overtuigen dat hij het percentage waarvoor Jan is afgekeurd niet hoeft te betalen en dat Jan pech heeft. Ook nu geeft die lastige Jan niet toe. De werkgever moet het volledige salaris voor de uren waarvoor Jan werkt doorbetalen.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 631, lid 1
Zie Chronisch zieken in het arbeidsrecht.
Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ)
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1.4, WIA 0-35%, sub 1 +2
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

WIA >35% / Ontslag

Belangrijk om te weten!

w40[1]Na 2 jaar ziekte mag de werkgever je ontslaan als je voor meer dan 35% in de WIA terecht komt. De ingangsdatum van het 3e ziektejaar is exact 2 jaar na de eerste ziektedag. Als je werkgever ontslag voor je heeft aangevraagd dan is dit de datum van ontslag en de ingangsdatum van de WIA. Je hebt geen recht op een ontslagvergoeding.

Alleen bij ontslag mogen alle vakantie-uren worden uitbetaald. Hieronder vallen de herrekende vakantie-uren maar ook het saldo vakantie-uren die je nog hebt staan van het jaar voordat je ziek. Vakantie-uren verjaren/vervallen pas na 5 jaar. Alle vakantie-uren worden uitbetaald tegen het op dat moment geldende uurloon.

Let goed op: Dit uurloon moet verhoogd worden met 8% vakantietoeslag en het percentage van de eindejaarsuitkering. Veel werkgevers weten dit niet of passen dit niet toe. Zelf heb ik hier eens een uitgebreide discussie over gevoerd met een advocaat. Na veel juridisch getouwtrek heb ik uiteindelijk gelijk (en dus ook die paar centen) gekregen.

Verder moet de eindejaarsuitkering (CAO VVT) en het vakantiegeld worden uitbetaald. De werkgever is verplicht om jou een getuigschrift te geven.


Voorbeeld:
Jan is inmiddels 2 jaar ziek en zijn werkgever heeft bij het UWV ontslag aangevraagd. Het ontslag is goedgekeurd en na 15 jaar trouwe dienst staat Jan op straat.

Jan ontvangt nu een WIA uitkering. Gelukkig is Jan een vechter en het lukt hem om te herstellen. Hij kan weer werken en zijn WIA uitkering wordt stopgezet.Nu moet Jan een WW uitkering aanvragen. De voorwaarden om deze uitkering te krijgen zijn behoorlijk aangescherpt. Jan heeft 15 jaar bij zijn werkgever gewerkt en WW premie betaald. Dit arbeidsverleden geeft Jan recht op een WW uitkering. Er wordt uitgerekend dat Jan 1 jaar en 3 maanden recht heeft op een WW uitkering.

Voorbeeld:
Jan is getrouwd en zijn vrouw werkt ook. Samen verdienen ze genoeg om de hypotheek te betalen. Nu Jan nog maar 70% van zijn laatstverdiende salaris ontvangt verdienen ze samen net genoeg om de hypotheek te betalen maar de slagroom op de koffie is verdwenen.

Jan is een beetje depri. Het lukt hem maar niet om weer een baan te vinden. De periode dat Jan recht heeft op een WW uitkering is bijna om. Na deze periode kan Jan terugvallen op een uitkering die aangevuld wordt tot het bijstandsniveau. Er wordt dan gekeken naar het gezamenlijk inkomen.

Helaas, het loon van Jan zijn vrouw is hoger dan het bijstandsniveau. Het gevolg is dat Jan nu niet alleen zijn werk maar ook zijn WW uitkering kwijt is. Na jarenlang tweeverdieners te zijn geweest moeten ze het nu doen met 1 inkomen. Het huis zal verkocht moeten worden.


Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Overlijden

Belangrijk om te weten!

w28[1]Zeker niet het leukste onderwerp op deze pagina maar wel een heel realistische. Nog steeds sterven veel mensen aan kanker en andere ziektes. Als je eenmaal overleden bent heb je nergens meer invloed op. Hopelijk lees je deze site op tijd en zijn die moeilijke dingen wat meer bespreekbaar geworden.

Er zijn heel veel zaken die geregeld moeten worden als het overlijden nadert. Ik beperk me alleen tot die zaken die met het werk te maken hebben.

Als je in de laatste fase voor het overlijden bent wordt dat “terminaal” genoemd. Als je ervoor gekozen hebt om thuis te sterven heb je veel verzorging nodig. Voor de werkende partner is dit een onmogelijke opgaaf als hij/zij naast de zorg ook nog moet werken. Daarom is in het CAO VVT bepaald dat je als partner maximaal 3 maanden vrij mag nemen om de partner te verzorgen/verplegen. Dit wordt zorgverlof genoemd. Tijdens deze periode wordt je salaris doorbetaald.

Zie CAO VVT 2015-2016
Hoofdstuk 6, Werk en privé
Artikel 6.8. Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte

Als je terminaal bent en over geldzaken praat, zal bijna iedereen zeggen: “Het gaat me niet om het geld, het gaat me om jou”. Gelukkig maar. En toch komt er een moment waarop ook voor de nabestaanden het leven weer verder gaat. De rekening van de uitvaart ligt in de bus en de familie kan niet anders dan verder leven in het heden.

Volgens de wet is de werkgever of uitkeringsinstantie verplicht een uitkering aan de nabestaanden te betalen. Het doet niet ter zake op welke manier je bent overleden of wat de doodsoorzaak is. Deze uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon en loopt vanaf de dag na het overlijden tot en met 1 maand na de dag van overlijden. Deze uitkering is bruto voor netto. Dit betekent dat er geen inhoudingen zijn en dat het bruto loon netto wordt uitbetaald. De maximaal toegestane netto uitkering mag niet hoger zijn dan 3x het bruto maandloon. Als het hoger is moet over het meerdere belasting worden betaald.

Als er geen partner, minderjarige kinderen of een ander is waarmee de overledene in gezinsverband leefde dan wordt het salaris/uitkering betaald tm de dag van overlijden. Er is dan voor niemand recht op een overlijdens uitkering.

In een CAO kan er iets anders zijn bepaald. In dat geval mag de uitkering nooit lager zijn dat de wettelijke uitkering. Zo hebben werknemers die vallen onder bijvoorbeeld het CAO VVT recht op een overlijdensuitkering van 3 maanden.


Voorbeeld:
Een vriend van Jan is overleden. Iedereen leeft heel erg mee met de familie. Op de uitvaart waren veel collega’s van zijn vriend. De secretaresse heeft namens de directie een prachtig bloemstuk laten sturen met daarop een pakkende tekst. Na het lezen is iedereen behoorlijk ontroerd. Wat was Jan zijn vriend toch geliefd.

Aan het eind van de maand valt de salarisstrook van Jan zijn vriend in de bus. Zo te zien heeft de werkgever alles keurig afgehandeld. Het salaris is tot het einde van de maand doorbetaald. Het restant van de vakantie uren, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is uitbetaald. Er zit zelfs een briefje bij waarop staat dat de jaaropgaaf binnenkort nagezonden wordt.Maar Jan zou Jan niet zijn als hij dit niet zou uitzoeken. Gelukkig heeft Jan deze site gelezen en weet hij waar de familie op moet letten. Het lijstje wordt er bij gepakt. He bah, de vakantieopbouw van het laatste halfjaar is wel uitbetaald maar deze betaling is niet verhoogd met de 8% vakantietoeslag. In de aantekeningen van Jan staat tevens dat er volgens CAO VVT een overlijdensuitkering moet komen van 3x het maandsalaris. Ook dat is door de partner niet ontvangen.Na veel getwijfel en op aandringen van Jan gaat de familie toch maar eens vragen hoe dat zit. De werkgever heeft er niet aan gedacht. Een overlijden komt tenslotte niet iedere dag voor, zeggen ze. Na een kort gesprekje wordt de 8% vakantietoetoeslag en de overlijdensuitkering alsnog uitbetaald.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 9, artikel 674, lid 1, 6
Zie CAO VVT 2015-2016
Hoofdstuk 9, Bijdragen en uitkeringen
Artikel 9.14, Uitkering bij overlijden, sub 1 + 2 + 3 + 4
De Nationale AdviesBalie geeft op hun website informatie over erfrecht. Alles is in duidelijke taal geschreven en deze site is makkelijk leesbaar. Ook kunnen zij hulp bieden bij de afhandeling van een erfenis.
Zie Erfwijzer 

Landelijk Juridisch Loket

Belangrijk om te weten!

w41[1]Als je echt door de bomen het bos niet meer ziet kun je altijd het Landelijk Juridisch Loket nog bellen.

Bij het landelijk Juridisch Loket kun je hulp vragen. Het personeel aan de telefoon is heel vriendelijk, professioneel en behulpzaam. Bovendien is het eerste telefoongesprek altijd gratis.

Als de medewerker geen antwoord op jouw vraag weet zal hij of zij hun uiterste best doen om je te helpen en door te verwijzen naar de juiste instantie of persoon.


Voorbeeld:
Jan ondergaat veel problemen tijdens zijn re-integratie periode. Geen problemen met zijn gezondheid want dat gaat gelukkig steeds beter. Nee, Jan ondervindt nogal wat tegenwerking van zijn leidinggevende/werkgever. Nu is Jan ook niet de makkelijkste die er rond loopt maar wel de enige die tegengas durft te geven. Telkens als Jan weer meer uren wil gaan werken verzint zijn leidinggevende/werkgever wel weer iets vervelends. Kleine treiterijen eigenlijk. Er wordt nog steeds gehoopt dan Jan hierdoor zijn ontslag zal nemen.

Jan laat zich niet kennen en voelt zich alleen maar meer gesterkt door de rariteiten van zijn werkgever. Toch weet hij het even niet meer en wil graag een second opinion bij de verzekeringsarts van het UWV. Dit kan wel maar dan moet Jan eerst € 50,00 storten en daar heeft hij geen zin in.Dan belt Jan met het Landelijk Juridisch Loket en krijgt daar voldoende antwoord op al zijn vragen. Het is nu duidelijk hoe Jan zich moet opstellen naar zijn werkgever en waar de grenzen liggen. Jan is blij dat hij gebeld heeft.


Landelijk Juridisch Loket: 0900 – 8020

Een nieuwe baan, sollicitatie

Belangrijk om te weten!

w27[1]Stel je voor dat je na 2 jaar ziekte je ontslag krijgt. Waarschijnlijk kom je dan in de WIA of kom je gedeeltelijk in de WIA en gedeeltelijk in de WW (als je niet bij de oude werkgever kunt blijven). Als het zeker is dat je nooit meer kunt werken ben je duurzaam arbeidsongeschikt. In alle overige situaties moet je je blijven inspannen om “eventueel gedeeltelijk” weer aan het werk te gaan. Reïntegreren dus.

Vanaf 1 januari 1998 geldt de Wet op de Medische keuringen. In deze wet staat onder andere dat de toekomstige werkgever geen medische keuring mag eisen en aan jou geen vragen mag stellen over je gezondheid. Als het duidelijk is dat voor je nieuwe baan bijzondere medische eisen nodig zijn voor wat betreft je gezondheid mag een medische keuring wel.

Er gelden wel regels van de goede trouw. Als je weet dat de kans groot is dat je in je nieuwe baan veel ziekteverzuim kunt krijgen dan ben je verplicht dit in het sollicitatiegesprek te vermelden. Volgens de rechtspraak van de hoge raad kun je ontslag op staande voet krijgen als je tijdens de sollicitatie niets vertelt over een ernstige ziekte of een ernstig gebrek waarbij je kans hebt op extra ziekteverzuim. Het kan ook een reden zijn voor de werkgever om tijdens de ziekte je salaris niet door te betalen.


Voorbeeld:
Jan moet naast de controles ook 1x per maand een kleine behandeling ondergaan waarna hij dan 2 dagen ziek is. De oude werkgever heeft Jan het advies meegegeven om hier bij zijn sollicitatie niets over te zeggen. Ook adviseert hij Jan om tijdens het sollicitatiegesprek niets te zeggen over het controlebezoek 1 keer per maand.

De nieuwe werkgever mag niet naar Jan zijn gezondheid vragen tijdens het sollicitatiegesprek. Dit is bij de wet verboden. Jan wil de baan erg graag hebben en besluit om inderdaad niets te zeggen.Jan heeft de baan gekregen en meldt zich ziek voor zijn maandelijkse ziekenhuisbezoek. De maand erna doet hij dit weer. Als hij zich in de derde maand weer ziek meldt begint zijn nieuwe werkgever argwaan te krijgen. Hij kan Jan niet 2 dagen per maand missen en stapt naar de rechter.

De rechter beslist dat de werkgever die 2 dagen per maand geen loon aan Jan hoeft te betalen. De werkgever is het hier niet mee eens en stapt naar de Hoge Raad. De werkgever wordt in het gelijk gesteld. Het verzwijgen van een ernstige ziekte en de ziekenhuisbezoeken had Jan niet mogen doen. Jan krijgt op staande voet ontslag.


Zie Arbeidsrechter
WAZO wet arbeid en zorg, zoekgegeven ziekte en sollicitatie, 6.3.1.
Vervullen van een vacature, 6.3.1.3.D, laatste alinea.

Klokkenluidersregeling

Belangrijk om te weten!

w29[1]In de meeste gevallen verdient de top nog steeds meer dan de Balkenende norm en worden klokkenluiders nog steeds ontslagen. Blijkbaar vinden veel bedrijven dat ze boven de wet en regelgeving staan. In 2003 kwam de Stichting van de Arbeid met een advies dat in de volksmond bekend werd als de klokkenluidersregeling. Daarin staat een zorgvuldige procedure die werknemer en werkgever geadviseerd wordt te volgen bij misstanden binnen een bedrijf.

Pas op wat je zegt of doet. De FNV heeft rond het jaar 2000 een onderzoek gedaan. Er werden 119 klokkenluiders ondervraagd. Hiervan voelde 36 personen zich bedreigd en onder druk gezet, 35 belandde in de ziektewet, 8 werden geschorst en uiteindelijk kregen 40 klokkenluiders ontslag.

Wie ernstige misstanden signaleert, voldoende sterk in zijn schoenen staat, het algemeen belang boven dat van hemzelf stelt en niet bang is ontslagen te worden, kan gaan klokkenluiden. De mij bekende klokkenluiders hebben allemaal hun ontslag gekregen.

Bron: Wikipedia


Voorbeeld:
Jan is een beetje zoals je dat noemt een bondsmannetje. Hij is behoorlijk principieel en kan niet tegen onrecht. Tijdens zijn re-integratie zijn er best wel dingen gebeurt die niet door de beugel kunnen. Verschillende keren heeft hij de bond om advies en informatie gevraagd.

Als je de bond belt dan wordt er als eerste gevraagd je lidmaatschapsnummer te noemen. Daarna kun je alles vragen wat je maar weten wilt. Houd er wel rekening mee dat al je vragen genoteerd worden. Aan jouw lidmaatschapsnummer ziet de persoon aan de andere kant van de lijn precies wie jij bent, hoe vaak je gebeld hebt, welke vragen je gesteld hebt en wie je werkgever is. Met deze informatie wordt zonder jouw toestemming niets gedaan.

Jan vindt dat zijn werkgever het veel te bont maakt. Hij maakt hier officieel melding van bij de bond. Jan is nu klokkenluider. De bond zoekt alles tot op de bodem uit. Nu Jan in de positie van klokkenluider zit laten zijn collega’s hem vallen. Iedereen is bang voor zijn baan en Jan staat er alleen voor.

De werkgever wordt door de bond terechtgewezen en Jan is uiteindelijk op basis van verstoorde arbeidsverhouding ontslagen.


Zie Klokkenluidersregeling  
Zie Huis voor klokkenluiders
Zie Publeaks

Publeaks is ervoor om u in contact te brengen met de pers. Het is een omgeving die u in staat stelt om veilig en anoniem informatie te lekken naar de pers. Het systeem zorgt er voor dat de afzender, locatie en andere gegevens van het versturen van documentatie niet te herleiden zijn. Natuurlijk is lekken niet zonder risico en wij adviseren u dringend om de nadere uitleg daarover goed te lezen.

Mijn verhaal?

Natuurlijk kan ik ook heel veel vertellen over mijn ervaringen en het re-integratiebeleid dat gevolgd wordt door de instelling waar ik werk. Als de tijd er rijp voor is zal ik dat ook zeker doen.

w30[1]Op dit moment is het echter zo dat ik mijn baan als salarisadministrateur kwijt ben. Daar tegenover staat dat ik een nieuwe functie als kwaliteitsmedewerker op de locatie in Alkmaar toebedeeld heb gekregen. Het werk is erg leuk en dat wil ik graag zo houden. Hoewel formeel nog steeds niet alles geregeld is hoop ik toch op een goede toekomst.

……………………… EN ZE WERKTE NOG LANG EN GELUKKIG ………………………

Klik om verder te lezen op: links en info

Feiten over ziekte en geld (cao VVT)

               CAO VVT p2008-32008 – 2010

LET OP: Dit hoofdstuk is geschreven in 2010. In grote lijnen zal alles nog wel kloppen zeker de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek maar het CAO is in de loop der jaren op verschillende punten gewijzigd.

           

 • Je werkgever verplicht is om jou toestemming te geven om tijdens diensttijd naar een arts of specialist te gaan en deze uren door moet betalen?
 • Je in de zorg tijdens ziekte altijd in 1e ziektejaar 100% van je salaris en ziekengeld ORT en/of meerwerk doorbetaald moet krijgen?
 • Je in de zorg het 2e ziektejaar 70% van je salaris en ziekengeld ORT en/of meerwerk doorbetaald moet krijgen?
 • Je tijdens ziekte altijd het gemiddelde van je verdiende ORT doorbetaald moet krijgen als ziekengeld ORT?
 • Je tijdens ziekte altijd het gemiddelde van je meer gewerkte uren doorbetaald moet krijgen als ziekengeld meerwerk?
 • Je tijdens ziekte als afroep-/oproepkracht onder bepaalde voorwaarden het gemiddelde van je gewerkte uren en ziekengeld ORT doorbetaald moet krijgen?
 • Je niet meer arbeidstherapeutisch kunt werken omdat dit niet meer bestaat?
 • Je werkgever verplicht is jou hersteldmelding te accepteren?
 • Je 100% salaris moet krijgen voor alle uren die je werkt, ook al zijn dit re-integratieactiviteiten en dat je ook eindejaarsuitkering, vakantie uren, vakantiebijslag en pensioen over deze uren op moet bouwen?
 • Je zodra je werkt, al is het maar één uur weer kledingtoelage en reiskosten hoort te ontvangen?
 • Je in het 1e ziektejaar bijna nooit en in het 2e ziektejaar bijna altijd te maken krijgt met vervelende praktijken?
 • Je nooit en te nimmer specifieke informatie over je ziekte aan je leidinggevende hoeft te geven?
 • Je leidinggevende nooit en te nimmer mag oordelen of beslissingen mag nemen die op jouw ziekte cq gezondheid gebaseerd zijn?
 • Je wel aan je leidinggevende moet aangeven wat jouw beperkingen zijn zonder hier verder inhoudelijk op in te hoeven gaan?
 • Je tijdens ziekte met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie mag gaan?
 • Je als je tijdens ziekte vakantie opneemt vanaf 2012 de volledige vakantie uren moet opnemen?
 • Je vanaf 2012 evenveel vakantie uren opbouwt als wat je zou opbouwen als je niet ziek zou zijn?
 • Je werkgever nooit en te nimmer vakantie uren mag afschrijven als je niet tijdens ziekte op vakantie bent geweest?
 • Je werkgever je mag ontslaan na 2 jaar ziekte?
 • Je als je met ontslag gaat het restant vakantie uren uitbetaald moet krijgen?
 • Je over het bedrag van de uitbetaalde vakantie uren ook eindejaarsuitkering en 8% vakantiebijslag hoort te krijgen?
 • Je in de zorg over al het loon wat je tot dan toe ontvangen hebt ook de eindejaarsuitkering uitbetaald moet krijgen tot aan de datum van ontslag?
 • Je werkgever strafbaar is als je je voor 100% hersteld hebt gemeld en hij je toch voor een klein percentage ziek laat staan?
 • Je werkgever strafbaar is als hij je vraagt om tegen inlevering van salaris ziektedagen in te plannen? (geloof me, dit gebeurt echt)
 • Je bij een meningsverschil over jouw ziek zijn een uitspraak kunt vragen bij de arbeidsdeskundige van het UWV?
 • Je als je hersteld gemeld bent en binnen 4 weken opnieuw ziek wordt de eerste ziekmeldingsdatum voor de telling blijft gelden?
 • Je als je hersteld bent en minimaal 4 weken hebt gewerkt en je dan weer opnieuw ziek wordt deze nieuwe datum geld als 1e ziektedag?
 • Je als je afgekeurd bent voor een percentage van 0 tot 35% je werkgever verplicht is om jouw je volledige salaris door te betalen als je weer 100% werkt?
 • Je als je afgekeurd bent voor een percentage van 0 tot 35% en deze uren dus niet werkt je werkgever je ook niet volledig hoeft door te betalen. Je ontvangt dan nog maar 65% loon wat door niemand wordt aangevuld tot 100%.
 • Je volgens artikel 5.11 van het Arbo besluit en artikel 44 van de Arbowet een beeldschermbril kunt krijgen en dat de werkgever verplicht is de kosten van deze bril te dragen.

Voor meer info verwijs ik je naar de hoofdstukken 1e, 2e en 3e ziektejaar. Hier staat alles beknopt en met voorbeelden in beschreven en verwijs ik je door naar de artikelen in het CAO, de Arbowet, het Arbobesluit of de Wet-teksten.

Bedenk goed:
Onrecht krijgt vaak rechtskarakter doordat het zo veelvuldig voorkomt.

Langdurig ziek zijn

Belangrijk om te weten!

Ziek zijn is al erg genoeg. Je wereld stort in en het toekomstbeeld vertroebelt. Niets lijkt meer belangrijk. Het werk, geld en materialisme, het kan je gestolen worden. Toch raad ik alle langdurig zieken aan om de info uit het 1e, 2e en 3e ziektejaar goed door te lezen. Ieder tabblad eindigt met een voorbeeld en een verwijzing waar specifieke informatie kan worden opgezocht.
Je komt er niet onderuit dus zul je als werknemer in grote lijnen moeten weten wat je rechten en plichten zijn. Het begint al met het ziek melden. Je werkgever vindt het vast heel erg naar voor je maar het leven gaat door en uiteindelijk zul je tussen de regels door merken dat je al snel een “probleempje” bent.

Maak nooit de fout door te denken dat bij jouw bedrijf alles goed geregeld is. Al doet de werkgever nog zo zijn best, waar mensen werken worden fouten gemaakt en vaak is ook de juiste kennis niet aanwezig. Als het om geld gaat zijn werkgevers al snel geneigd om bepaalde zaken iets anders uit te leggen of te vergeten. Besef goed dat je als langdurig zieke een grote kostenpost bent voor de werkgever.

De gemiddelde werknemer kost de werkgever ongeveer € 200,= per dag (2010). Per jaar is dit zo’n € 52.000,=. De werkgever moet niet alleen jouw loon doorbetalen, er zijn heel veel bijkomende kosten. Bij een groot bedrijf zijn veel zieken en dus ook hoge kosten. Bij een klein bedrijf ben je misschien wel de enige langdurig zieke maar de kosten zijn in dit geval ook erg hoog. Er zijn heel veel wetten en regels die nageleefd moeten worden. De werkgever kan hoge boetes en sancties krijgen als hij niet voldoet aan alle eisen die gesteld worden. Dus naast alle kosten is er ook veel administratieve rompslomp bij een langdurig zieke werknemer.

Niet alleen bij ziekte maar in de hele maatschappij draait uiteindelijk alles om geld en daar ben jij als werknemer vaak de dupe van. Het kan vaak niet anders, kijk de media er maar op na. Hoe meer geld er naar de top gaat hoe beroerder het wordt voor Jan met de Pet. Als salarisadministrateur heb ik niemand ooit een cent teveel betaald, maar ook geen cent tekort.

Onder de menu’s 1e-, 2e- en 3e ziektejaar heb ik in begrijpelijke taal wat informatie en praktijkvoorbeelden opgeschreven. Ik hoop dat de stof zo iets meer spreekt en makkelijk leesbaar is. In deze hoofdstukken staat echt heel belangrijke informatie die je nodig kan hebben op jouw weg naar herstel. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat ik me ergens in vergis of niet de juiste verwijzing heb geplaatst. In dat geval hoor ik het graag.

Als er bij de voorbeelden een CAO van toepassing is ga ik uit van het CAO VVT 2008/2010. Alle artikelen zijn geschreven in de periode 2008-2009. Toch is het niet zozeer aan een bepaald jaar verbonden. De wet verandert namelijk niet zomaar. Het CAO kan wel veranderen maar in geval van ziekte verwacht ik geen ingrijpende veranderingen.

LET OP: Alles wat ik hier op mijn site heb gezet kun je gebruiken als leidraad. Zorg er echter altijd voor dat je in grote lijnen zelf weet wat je rechten en plichten tijdens ziekte zijn en laat je bij twijfels goed adviseren.

Eén ding geldt voor iedereen: We Leven, Lachen en Lijden!

Dit bericht is geplaatst op 1 jan 2010, in intro.

Omscholen met een werkloosheidsuitkering

Ben je zelf werkloos (of wordt je dit binnenkort) dan wil je jezelf misschien omscholen om je kans op de arbeidsmarkt te vergroten.
Hieronder kun je onder andere lezen over:

 • De mogelijkheden van omscholing tijdens je WW-uitkering
 • Overzicht van financiering: wie betaalt mijn opleiding?
 • Stappenplan omscholing: hoe geef ik mijn studieplannen door bij UWV?

Klik hier voor meer info over dit onderwerp