Archieven

WIA <35%

Belangrijk om te weten!

Als je in het 2e ziektejaar zit en er is een WIA uitkering aangevraagd dan ontvang je na ongeveer 21 maanden een uitnodiging voor het spreekuur van de verzekeringsarts van het UWV. Natuurlijk heb je alle papieren die je hebt ontvangen van het UWV of van de bedrijfsarts keurig opgeborgen. Neem deze mee naar het spreekuur. Het is reuze handig als geheugensteuntje. Ook kun je zo laten zien voor welke percentages je hebt gewerkt tijdens je ziekte. Werkgevers geven dit niet altijd op de juiste manier door aan het UWV.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt dan krijg je geen uitkering op basis van de WIA. De werkgever is verplicht om te zorgen voor re-integratie. Je blijft in dienst want je werkgever mag je niet ontslaan. Het UWV toetst regelmatig of je alweer meer kunt werken. De werkgever is verplicht om het volledige loon door te betalen over de uren die je werkt binnen deze ruimte (0 tot 35%). Als je binnen deze uren niet werkt ontvang je niets. Niets van je werkgever en niets van het UWV.

Als je in de toekomst weer opnieuw volledig ziek wordt dan zal het WIA percentage opgehoogd worden en het UWV zal de loondoorbetaling overnemen.


Voorbeeld:
Jan is nog steeds voor een klein percentage ziek en de aanvraag voor een WIA uitkering is de deur uit. Hij heeft een uitnodiging van de verzekeringsarts ontvangen en vandaag wordt hij verwacht op het spreekuur.

De verzekeringsarts neemt alle tijd en hij lijkt alles wat Jan vertelt op te schrijven. Jan vertelt dat het werken goed gaat maar dat hij het niet langer volhoud dan 5 uur per dag. Vroeger werkte Jan fulltime wat neerkomt op 5 dagen van gemiddeld 7,2 uur per dag. Per dag werkt hij nu dus 2,2 uur te kort.Er wordt uitgebreid ingegaan op de beperkingen die Jan heeft en er wordt gekeken naar wat Jan nog wel allemaal kan doen. De verzekeringsarts moet een advies uitbrengen over het deel wat Jan nog kan werken. Dit advies wordt besproken met collega’s en als ze alles goed overwogen hebben komt daar een vaststelling uit.

Na een paar spannende weken ligt er een brief van het UWV op de mat. Jan ontvangt het bericht dat hij voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Dit betekent dat hij per week ongeveer 12,5 uur niet kan werken in zijn huidige functie. Gelijkwaardig werk wat Jan wel voor 100% zou kunnen doen is er niet.

Deze uitspraak heeft als gevolg dat Jan voor minder dan 35% afgekeurd wordt. Dezelfde uitspraak betekent in de praktijk dat Jan deze 12,5 uur niet kan werken terwijl er geen financiële vergoeding tegenover staat. Als het beter gaat en Jan gaat deze uren werken dan probeert zijn werkgever Jan te overtuigen dat hij het percentage waarvoor Jan is afgekeurd niet hoeft te betalen en dat Jan pech heeft. Ook nu geeft die lastige Jan niet toe. De werkgever moet het volledige salaris voor de uren waarvoor Jan werkt doorbetalen.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 631, lid 1
Zie Chronisch zieken in het arbeidsrecht.
Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ)
Zie CAO VVT 2008-2010
Hoofdstuk 8, Arbeid en gezondheid
Artikel 8.1.4, WIA 0-35%, sub 1 +2
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

WIA >35% / Ontslag

Belangrijk om te weten!

Na 2 jaar ziekte mag de werkgever je ontslaan als je voor meer dan 35% in de WIA terecht komt. De ingangsdatum van het 3e ziektejaar is exact 2 jaar na de eerste ziektedag. Als je werkgever ontslag voor je heeft aangevraagd dan is dit de datum van ontslag en de ingangsdatum van de WIA. Je hebt geen recht op een ontslagvergoeding.

Alleen bij ontslag mogen alle vakantie-uren worden uitbetaald. Hieronder vallen de herrekende vakantie-uren maar ook het saldo vakantie-uren die je nog hebt staan van het jaar voordat je ziek. Vakantie-uren verjaren/vervallen pas na 5 jaar. Alle vakantie-uren worden uitbetaald tegen het op dat moment geldende uurloon.

Let goed op: Dit uurloon moet verhoogd worden met 8% vakantietoeslag en het percentage van de eindejaarsuitkering. Veel werkgevers weten dit niet of passen dit niet toe. Zelf heb ik hier eens een uitgebreide discussie over gevoerd met een advocaat. Na veel juridisch getouwtrek heb ik uiteindelijk gelijk (en dus ook die paar centen) gekregen.

Verder moet de eindejaarsuitkering (CAO VVT) en het vakantiegeld worden uitbetaald. De werkgever is verplicht om jou een getuigschrift te geven.


Voorbeeld:
Jan is inmiddels 2 jaar ziek en zijn werkgever heeft bij het UWV ontslag aangevraagd. Het ontslag is goedgekeurd en na 15 jaar trouwe dienst staat Jan op straat.

Jan ontvangt nu een WIA uitkering. Gelukkig is Jan een vechter en het lukt hem om te herstellen. Hij kan weer werken en zijn WIA uitkering wordt stopgezet.Nu moet Jan een WW uitkering aanvragen. De voorwaarden om deze uitkering te krijgen zijn behoorlijk aangescherpt. Jan heeft 15 jaar bij zijn werkgever gewerkt en WW premie betaald. Dit arbeidsverleden geeft Jan recht op een WW uitkering. Er wordt uitgerekend dat Jan 1 jaar en 3 maanden recht heeft op een WW uitkering.

Voorbeeld:
Jan is getrouwd en zijn vrouw werkt ook. Samen verdienen ze genoeg om de hypotheek te betalen. Nu Jan nog maar 70% van zijn laatstverdiende salaris ontvangt verdienen ze samen net genoeg om de hypotheek te betalen maar de slagroom op de koffie is verdwenen.

Jan is een beetje depri. Het lukt hem maar niet om weer een baan te vinden. De periode dat Jan recht heeft op een WW uitkering is bijna om. Na deze periode kan Jan terugvallen op een uitkering die aangevuld wordt tot het bijstandsniveau. Er wordt dan gekeken naar het gezamenlijk inkomen.

Helaas, het loon van Jan zijn vrouw is hoger dan het bijstandsniveau. Het gevolg is dat Jan nu niet alleen zijn werk maar ook zijn WW uitkering kwijt is. Na jarenlang tweeverdieners te zijn geweest moeten ze het nu doen met 1 inkomen. Het huis zal verkocht moeten worden.


Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

Overlijden

Belangrijk om te weten!

Zeker niet het leukste onderwerp op deze pagina maar wel een heel realistische. Nog steeds sterven veel mensen aan kanker en andere ziektes. Als je eenmaal overleden bent heb je nergens meer invloed op. Hopelijk lees je deze site op tijd en zijn die moeilijke dingen wat meer bespreekbaar geworden.

Er zijn heel veel zaken die geregeld moeten worden als het overlijden nadert. Ik beperk me alleen tot die zaken die met het werk te maken hebben.

Als je in de laatste fase voor het overlijden bent wordt dat “terminaal” genoemd. Als je ervoor gekozen hebt om thuis te sterven heb je veel verzorging nodig. Voor de werkende partner is dit een onmogelijke opgaaf als hij/zij naast de zorg ook nog moet werken. Daarom is in het CAO VVT bepaald dat je als partner maximaal 3 maanden vrij mag nemen om de partner te verzorgen/verplegen. Dit wordt zorgverlof genoemd. Tijdens deze periode wordt je salaris doorbetaald.

Zie CAO VVT 2015-2016
Hoofdstuk 6, Werk en privé
Artikel 6.8. Zorgverlof bij zeer ernstige ziekte

Als je terminaal bent en over geldzaken praat, zal bijna iedereen zeggen: “Het gaat me niet om het geld, het gaat me om jou”. Gelukkig maar. En toch komt er een moment waarop ook voor de nabestaanden het leven weer verder gaat. De rekening van de uitvaart ligt in de bus en de familie kan niet anders dan verder leven in het heden.

Volgens de wet is de werkgever of uitkeringsinstantie verplicht een uitkering aan de nabestaanden te betalen. Het doet niet ter zake op welke manier je bent overleden of wat de doodsoorzaak is. Deze uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon en loopt vanaf de dag na het overlijden tot en met 1 maand na de dag van overlijden. Deze uitkering is bruto voor netto. Dit betekent dat er geen inhoudingen zijn en dat het bruto loon netto wordt uitbetaald. De maximaal toegestane netto uitkering mag niet hoger zijn dan 3x het bruto maandloon. Als het hoger is moet over het meerdere belasting worden betaald.

Als er geen partner, minderjarige kinderen of een ander is waarmee de overledene in gezinsverband leefde dan wordt het salaris/uitkering betaald tm de dag van overlijden. Er is dan voor niemand recht op een overlijdens uitkering.

In een CAO kan er iets anders zijn bepaald. In dat geval mag de uitkering nooit lager zijn dat de wettelijke uitkering. Zo hebben werknemers die vallen onder bijvoorbeeld het CAO VVT recht op een overlijdensuitkering van 3 maanden.


Voorbeeld:
Een vriend van Jan is overleden. Iedereen leeft heel erg mee met de familie. Op de uitvaart waren veel collega’s van zijn vriend. De secretaresse heeft namens de directie een prachtig bloemstuk laten sturen met daarop een pakkende tekst. Na het lezen is iedereen behoorlijk ontroerd. Wat was Jan zijn vriend toch geliefd.

Aan het eind van de maand valt de salarisstrook van Jan zijn vriend in de bus. Zo te zien heeft de werkgever alles keurig afgehandeld. Het salaris is tot het einde van de maand doorbetaald. Het restant van de vakantie uren, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is uitbetaald. Er zit zelfs een briefje bij waarop staat dat de jaaropgaaf binnenkort nagezonden wordt. Maar Jan zou Jan niet zijn als hij dit niet zou uitzoeken. Gelukkig heeft Jan deze site gelezen en weet hij waar de familie op moet letten. Het lijstje wordt er bij gepakt. He bah, de vakantieopbouw van het laatste halfjaar is wel uitbetaald maar deze betaling is niet verhoogd met de 8% vakantietoeslag. In de aantekeningen van Jan staat tevens dat er volgens CAO VVT een overlijdensuitkering moet komen van 3x het maandsalaris. Ook dat is door de partner niet ontvangen. Na veel getwijfel en op aandringen van Jan gaat de familie toch maar eens vragen hoe dat zit. De werkgever heeft er niet aan gedacht. Een overlijden komt tenslotte niet iedere dag voor, zeggen ze. Na een kort gesprekje wordt de 8% vakantie toeslag en de overlijdensuitkering alsnog uitbetaald.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 9, artikel 674, lid 1, 6
Zie CAO VVT 2015-2016
Hoofdstuk 9, Bijdragen en uitkeringen
Artikel 9.14, Uitkering bij overlijden, sub 1 + 2 + 3 + 4
De Nationale AdviesBalie geeft op hun website informatie over erfrecht. Alles is in duidelijke taal geschreven en deze site is makkelijk leesbaar. Ook kunnen zij hulp bieden bij de afhandeling van een erfenis.
Zie Erfwijzer 

Landelijk Juridisch Loket

Belangrijk om te weten!

Als je echt door de bomen het bos niet meer ziet kun je altijd het Landelijk Juridisch Loket nog bellen.

Bij het landelijk Juridisch Loket kun je hulp vragen. Het personeel aan de telefoon is heel vriendelijk, professioneel en behulpzaam. Bovendien is het eerste telefoongesprek altijd gratis.

Als de medewerker geen antwoord op jouw vraag weet zal hij of zij hun uiterste best doen om je te helpen en door te verwijzen naar de juiste instantie of persoon.


Voorbeeld:
Jan ondergaat veel problemen tijdens zijn re-integratie periode. Geen problemen met zijn gezondheid want dat gaat gelukkig steeds beter. Nee, Jan ondervindt nogal wat tegenwerking van zijn leidinggevende/werkgever. Nu is Jan ook niet de makkelijkste die er rond loopt maar wel de enige die tegengas durft te geven. Telkens als Jan weer meer uren wil gaan werken verzint zijn leidinggevende/werkgever wel weer iets vervelends. Kleine treiterijen eigenlijk. Er wordt nog steeds gehoopt dan Jan hierdoor zijn ontslag zal nemen.

Jan laat zich niet kennen en voelt zich alleen maar meer gesterkt door de rariteiten van zijn werkgever. Toch weet hij het even niet meer en wil graag een second opinion bij de verzekeringsarts van het UWV. Dit kan wel maar dan moet Jan eerst € 50,00 storten en daar heeft hij geen zin in.Dan belt Jan met het Landelijk Juridisch Loket en krijgt daar voldoende antwoord op al zijn vragen. Het is nu duidelijk hoe Jan zich moet opstellen naar zijn werkgever en waar de grenzen liggen. Jan is blij dat hij gebeld heeft.


Landelijk Juridisch Loket: 0900 – 8020

Een nieuwe baan, sollicitatie

Belangrijk om te weten!

Stel je voor dat je na 2 jaar ziekte je ontslag krijgt. Waarschijnlijk kom je dan in de WIA of kom je gedeeltelijk in de WIA en gedeeltelijk in de WW (als je niet bij de oude werkgever kunt blijven). Als het zeker is dat je nooit meer kunt werken ben je duurzaam arbeidsongeschikt. In alle overige situaties moet je je blijven inspannen om “eventueel gedeeltelijk” weer aan het werk te gaan. Re-integreren dus.

Vanaf 1 januari 1998 geldt de Wet op de Medische keuringen. In deze wet staat onder andere dat de toekomstige werkgever geen medische keuring mag eisen en aan jou geen vragen mag stellen over je gezondheid. Als het duidelijk is dat voor je nieuwe baan bijzondere medische eisen nodig zijn voor wat betreft je gezondheid mag een medische keuring wel.

Er gelden wel regels van de goede trouw. Als je weet dat de kans groot is dat je in je nieuwe baan veel ziekteverzuim kunt krijgen dan ben je verplicht dit in het sollicitatiegesprek te vermelden. Volgens de rechtspraak van de hoge raad kun je ontslag op staande voet krijgen als je tijdens de sollicitatie niets vertelt over een ernstige ziekte of een ernstig gebrek waarbij je kans hebt op extra ziekteverzuim. Het kan ook een reden zijn voor de werkgever om tijdens de ziekte je salaris niet door te betalen.


Voorbeeld:
Jan moet naast de controles ook 1x per maand een kleine behandeling ondergaan waarna hij dan 2 dagen ziek is. De oude werkgever heeft Jan het advies meegegeven om hier bij zijn sollicitatie niets over te zeggen. Ook adviseert hij Jan om tijdens het sollicitatiegesprek niets te zeggen over het controle bezoek 1 keer per maand.

De nieuwe werkgever mag niet naar Jan zijn gezondheid vragen tijdens het sollicitatiegesprek. Dit is bij de wet verboden. Jan wil de baan erg graag hebben en besluit om inderdaad niets te zeggen. Jan heeft de baan gekregen en meldt zich ziek voor zijn maandelijkse ziekenhuisbezoek. De maand erna doet hij dit weer. Als hij zich in de derde maand weer ziek meldt begint zijn nieuwe werkgever argwaan te krijgen. Hij kan Jan niet 2 dagen per maand missen en stapt naar de rechter.

De rechter beslist dat de werkgever die 2 dagen per maand geen loon aan Jan hoeft te betalen. De werkgever is het hier niet mee eens en stapt naar de Hoge Raad. De werkgever wordt in het gelijk gesteld. Het verzwijgen van een ernstige ziekte en de ziekenhuisbezoeken had Jan niet mogen doen. Jan krijgt op staande voet ontslag.


Zie Arbeidsrechter
WAZO wet arbeid en zorg, zoekgegeven ziekte en sollicitatie, 6.3.1.
Vervullen van een vacature, 6.3.1.3.D, laatste alinea.

Klokkenluidersregeling

Belangrijk om te weten!

In de meeste gevallen verdient de top nog steeds meer dan de Balkenende norm en worden klokkenluiders nog steeds ontslagen. Blijkbaar vinden veel bedrijven dat ze boven de wet en regelgeving staan. In 2003 kwam de Stichting van de Arbeid met een advies dat in de volksmond bekend werd als de klokkenluidersregeling. Daarin staat een zorgvuldige procedure die werknemer en werkgever geadviseerd wordt te volgen bij misstanden binnen een bedrijf.

Pas op wat je zegt of doet. De FNV heeft rond het jaar 2000 een onderzoek gedaan. Er werden 119 klokkenluiders ondervraagd. Hiervan voelde 36 personen zich bedreigd en onder druk gezet, 35 belandde in de ziektewet, 8 werden geschorst en uiteindelijk kregen 40 klokkenluiders ontslag.

Wie ernstige misstanden signaleert, voldoende sterk in zijn schoenen staat, het algemeen belang boven dat van hemzelf stelt en niet bang is ontslagen te worden, kan gaan klokkenluiden. De mij bekende klokkenluiders hebben allemaal hun ontslag gekregen.

Bron: Wikipedia


Voorbeeld:
Jan is een beetje zoals je dat noemt een bondsmannetje. Hij is behoorlijk principieel en kan niet tegen onrecht. Tijdens zijn re-integratie zijn er best wel dingen gebeurt die niet door de beugel kunnen. Verschillende keren heeft hij de bond om advies en informatie gevraagd.

Als je de bond belt dan wordt er als eerste gevraagd je lidmaatschapsnummer te noemen. Daarna kun je alles vragen wat je maar weten wilt. Houd er wel rekening mee dat al je vragen genoteerd worden. Aan jouw lidmaatschapsnummer ziet de persoon aan de andere kant van de lijn precies wie jij bent, hoe vaak je gebeld hebt, welke vragen je gesteld hebt en wie je werkgever is. Met deze informatie wordt zonder jouw toestemming niets gedaan.

Jan vindt dat zijn werkgever het veel te bont maakt. Hij maakt hier officieel melding van bij de bond. Jan is nu klokkenluider. De bond zoekt alles tot op de bodem uit. Nu Jan in de positie van klokkenluider zit laten zijn collega’s hem vallen. Iedereen is bang voor zijn baan en Jan staat er alleen voor.

De werkgever wordt door de bond terechtgewezen en Jan is uiteindelijk op basis van verstoorde arbeidsverhouding ontslagen.


Zie Klokkenluidersregeling  
Zie Huis voor klokkenluiders
Zie Publeaks

Publeaks is ervoor om u in contact te brengen met de pers. Het is een omgeving die u in staat stelt om veilig en anoniem informatie te lekken naar de pers. Het systeem zorgt er voor dat de afzender, locatie en andere gegevens van het versturen van documentatie niet te herleiden zijn. Natuurlijk is lekken niet zonder risico en wij adviseren u dringend om de nadere uitleg daarover goed te lezen.

Mijn verhaal?

Natuurlijk kan ik ook heel veel vertellen over mijn ervaringen en het re-integratiebeleid dat gevolgd wordt door de instelling waar ik werk. Als de tijd er rijp voor is zal ik dat ook zeker doen.

Op dit moment is het echter zo dat ik mijn baan als salarisadministrateur kwijt ben. Daar tegenover staat dat ik een nieuwe functie als kwaliteitsmedewerker op de locatie in Alkmaar toebedeeld heb gekregen. Het werk is erg leuk en dat wil ik graag zo houden. Hoewel formeel nog steeds niet alles geregeld is hoop ik toch op een goede toekomst.

……………………… EN ZE WERKTE NOG LANG EN GELUKKIG ………………………

Klik om verder te lezen op: links en info