Archieven

Toelichting op de links

w32[1]Het lijkt misschien saai maar het is echt heel belangrijk om je als langdurig zieke te een beetje te verdiepen in je rechten en plichten. Het is echt niet zoveel wat je moet doorlezen en ik heb de links zoveel mogelijk aan het onderwerp aangepast. Het is raadzaam om de informatie in 3 stappen op te zoeken.


1. Het Burgerlijk Wetboek
De wet moet altijd gevolgd worden.

In het burgerlijk wetboek ofwel “de wet” en de sociale verzekeringswetten staat veel geschreven over ziekte en werk. Wat hier beschreven staat is het hoogste niveau en hier moet te allen tijde naar gehandeld worden. Deze wet wordt alleen bij hoge uitzondering aangepast. Soms staat er achter een zin in de wet dat hier door het CAO in bepaalde opzichten vanaf geweken mag worden. Als dat er staat kun je in het CAO verdere informatie vinden.

2. Het CAO
Het CAO mag nooit tegen de wet ingaan.

In ieder CAO staat wel informatie over ziekte en werk. Deze informatie mag nooit tegen de wet ingaan maar is ervoor om door de werknemer als leidraad gebruikt te worden. De werkgevers uit een bepaalde branche hebben samen met de bonden afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn beschreven in het CAO. Soms staat er achter een zin in het CAO dat hier door de werkgever in bepaalde opzichten vanaf geweken mag worden. Als dat er staat kun je in het ziekteverzuimbeleid verdere informatie vinden.

3. Het ziekteverzuimbeleid
Het verzuimbeleid of het het re-integratiebeleid van jouw werkgever mag nooit tegen de wet of het CAO ingaan.

Het verzuimbeleid kan bij jouw bedrijf ook een andere naam hebben. De werkgever mag dit zelf verzinnen. Het verzuimbeleid wordt door de werkgever zelf geschreven en er kan van alles in staan. Bijvoorbeeld bij wie je je ziek moet melden, wat je leidinggevende moet doen in geval van ziekte en ga zo maar door.

Links over ziekte en werk

w33[1]WOONZORGSPECTRUM WESTERHOUT te Alkmaar
Vanaf 1993 werk ik hier met hart en ziel. Het “wij” gevoel is altijd heel sterk geweest.

ZORGCIRKEL WATERLAND te Purmerend
w34[1]Vanaf de fusie in juli 2007 mijn nieuwe werkgever en volgens eigen zegge: “Wij zijn specialist in welzijn, wonen, service en zorg”.

Loondoorbetaling bij ziekte
Hier vind je alle informatie in duidelijke taal over wat je baas aan jou betalen moet als je ziek bent of als je afgekeurd wordt volgens de WIA voor minder dan 35%.

Oproepkracht? Ken je rechten
Hier vind je alle informatie in duidelijke taal over wat je weten wilt over doorbetaling in geval van ziekte bij een nul uren contract.

Burgerlijk wetboek, titel 7, arbeidsovereenkomst
Eigenlijk kun je hier in grote lijnen alles vinden wat je weten wilt. Als dit niet je interesse heeft is het taaie kost en niet leuk om je in te verdiepen. Zelf vind ik het wel leuk om door te lezen. Jaja, zulke mensen bestaan dus echt!

Arbeidsrechter
Alle denkbare vraagstukken over personeel en werk zijn te vinden op deze site. Tevens wordt verwezen naar de bijbehorende wetteksten.

Wet Verbetering Poortwachter
In deze wet staan alle regels die gelden bij langdurig ziekteverzuim.

Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
Als je de site geopend hebt en je klikt op “onderwerpen” krijg je een lange lijst met een alfabetisch overzicht over allerlei verschillende onderwerpen. Het is echt heel interessant om je te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld “loondoorbetaling bij ziekte”

CAO VVT 2008-2010
Vergeet niet hoofdstuk 9, Arbeid en Gezondheid blz. 39 tm blz. 42 door te lezen!

Re-integratie
Op dit deel van de site van de FNV staan veel voorkomende vragen en antwoorden over reïntegratie. In de lange kolom met categorieën kun je ook een keuze maken voor een ander onderwerp.

Chronisch zieken in het arbeidsrecht
Op deze site vind je info over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ)

Chronisch zieken in het arbeidsrecht
Op deze site vind je info van de rijksoverheid over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ)

Werkeloosheidswet en WW uitkering
Op deze site vind je alles wat te maken heeft met de WW.

Stichting AB
Deze site is echt het neusje van de zalm. Alles wat je wilt weten over welke wet dan ook staat hier beschreven met als toetje de jurisprudentie.

Erfwijzer
Op deze site staat alles wat je weten wilt over het erven van geld en goederen.

Re-integratie startpagina
Op deze site vind je alle denkbare informatie over over het wel en wee van ziekte en werk.

Klokkenluidersregeling
Op deze site vind je de uitleg over het klokkenluiden. Lees dit eerst voordat je “inside” informatie naar buiten brengt.

Adviespunt klokkenluiders
Heeft u vermoedens van een misstand in een organisatie en weet u niet precies hoe u dit aan moet kaarten? Kijk dan bij het adviespunt klokkenluiders voor meer informatie. Zij helpen gratis.

Publeaks
Op 9 september 2013 is Publeaks gelanceerd; een website waar in anonimiteit misstanden aan de pers kunnen worden gemeld.

UWV en WIA 
Folder met onder andere ervaringen van (ex) kankerpatienten met de WIA beoordeling.