Hersteld of nog een beetje ziek?

Belangrijk om te weten!

w38[1]Wees als langdurig zieke kritisch op het moment dat je jezelf weer volledig hersteld wilt melden. Omdat je langdurig ziek bent geweest is het namelijk voor de werkgever aantrekkelijk om jou voor een klein percentage ziek te laten staan. Vaak zal hij jou daar op de één of andere manier van willen overtuigen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat er kans is op recidief (opnieuw ziek worden). Een werkgever / leidinggevende is echter geen arts en mag deze uitspraken niet doen.

Sterker nog:
Als de werkgever niet ingaat op jouw aanbod tot herstel en werkhervatting dan pleegt hij wanprestatie!!!

  • Voordeel voor de werkgever als je voor een klein percentage ziek blijft:
  • Als je in de toekomst weer opnieuw ziek wordt dan blijft toch de 1e ziekmeldingsdatum gelden. De werkgever mag dan op korte termijn ontslag voor je aanvragen en jij komt in de WW of WIA terecht. Op deze manier loopt de werkgever geen enkel financieel risico omdat hij nu niet opnieuw aan 2 jaar loondoorbetaling vast zit.
  • Voordeel voor de werknemer als je voor een klein percentage ziek blijft:
  • GEEN. Er is geen voordeel voor jou als werknemer, wel een nadeel. Als je namelijk voor een klein deel ziek blijft staan terwijl dit niet zo is dan ben je zoals dat genoemd wordt “een financieel vangnet” voor de werkgever en werk je mee aan fraude / oplichting.

Voorbeeld:
Iedere maand wordt Jan op het spreekuur van de bedrijfsarts verwacht. Ook vandaag heeft hij een afspraak. Het gaat zo goed met Jan dat hij zich voor 100% beter kan melden. De bedrijfsarts staat hier volledig achter en hij meldt Jan voor 100% hersteld.

De werkgever/leidinggevende is het hier niet mee eens en de bedrijfsarts wordt op het matje geroepen. Jan krijgt een nieuwe oproep voor het spreekuur. Nu zegt de bedrijfsarts tegen Jan dat hij hem toch niet duurzaam arbeidsgeschikt vindt en hij wil dat Jan voor 5% in de ziektewet blijft. Jan is het hier niet mee eens. Hersteld is hersteld zegt hij.

Maar wat Jan ook zegt de werkgever/leidinggevende blijft bij zijn standpunt. Jan wordt opnieuw op gesprek bij de bedrijfsarts geroepen en het verhaal wordt nog gekker. Omdat Jan 5% ziek is krijgt hij ook 5% minder salaris. Daar staat dan tegenover dat hij deze uren niet hoeft te werken. Hij moet 1 dag in de maand als ziektedag inplannen. En weer is die lastige Jan het niet eens met deze werkwijze. Hij weigert om ziektedagen te gaan plannen.

De werkgever/leidinggevende doet telkens weer via verschillende mensen een poging om Jan over te halen zijn ziektedagen in te plannen en lekker een dagje thuis te blijven. Bij de eerstvolgende salarisbetaling heeft de werkgever zelfs alvast 5% salaris ingehouden.Jan is woedend en eist dat de 5% salaris gewoon uitbetaald wordt. Bovendien heeft hij gewoon gewerkt en geen ziektedag opgenomen. De werkgever/ leidinggevende zegt nu dat hij vindt dat Jan zijn werk nog niet goed genoeg doet en daarom ziek moet blijven staan. En alweer wordt Jan gevraagd zijn ziektedag op te nemen.Jan gelooft zijn oren niet en “wordt er ziek van”. Hij slaapt slecht en het huilen staat hem nader dan het lachten. Toch haalt het gedrag van zijn werkgever/leidinggevende zo’n vechtlust in hem naar boven dat het hem sterkt om aan het werk te blijven.


Voorbeeld:
Inmiddels zijn we 3 maanden verder en Jan heeft nog steeds geen ziekte- dagen opgenomen. Het gevecht duurt voort en de werkgever heeft Jan nog niet hersteld gemeld.

Jan is een volhouder en heeft in de tussentijd de term “duurzaam arbeids- geschikt” eens opgezocht. Hij vraagt dit bij verschillende instanties na. Wat blijkt? Deze term is niets meer dan een handje gebakken lucht. Natuurlijk bestaat deze term niet want er is op deze wereld geen mens die duurzame arbeidsgeschiktheid kan waarborgen. De werkgever mag Jan niet ziek laten staan. Helaas, zelfs na herhaaldelijk aandringen wordt Jan niet hersteld gemeld en blijft men aandringen om een ziektedag op te nemen.

Uiteindelijk is Jan op het spreekuur van de verzekeringsarts van het UWV geweest en deze arts is het met Jan eens. Het UWV verplicht de werkgever om Jan met terugwerkende kracht hersteld te melden en het achterstallige salaris uit te betalen.

De werkgever kan er niet langer onderuit en meldt Jan met terugwerkende kracht hersteld. Ook het achterstallige salaris wordt uitbetaald.


Zie Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst
Afdeling 2, artikel 631, lid 1
Zie Arbeidsrechter
Zoekgegeven arbeidsongeschikt, 2.2 ziekte en arbeidsongeschiktheid, artikel 2.2.3 herstelmelding
Zie het ziekteverzuimbeleid van jouw werkgever
Zie het re-integratiebeleid van jouw werkgever

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.